dBµV dBµA dBµV/m dBµA/m dBm/m2

Spänning och ström, dBµV dBµA
När dB-värdet anger spänning eller ström divideras eller multipliceras logaritmen med 20 istället för 10.
 
Vad blir 58 dBµV i V? 58 delat med 20 blir 2,9. 10 upphöjt till 2,9 blir 794. Svaret är nu i mikrovolt, miljondels volt, och måste divideras med en miljon för att bli volt. 0,000 794 V.
 
dBµA omvandlas enligt samma regler som dBµV. 0,0012 A multipliceras med en miljon för att få 1200 µA. Logaritmen för 1200 är 3,08. 20 gånger 3,08 är 61,6 dBµA.
 
Anledningen att man använder 20 istället för 10 vid omvandling av dB-värden för spänning och ström är, att i elektricitetens värd anger dB-värdena alltid storleken på två effekter i förhållande till varandra. Det är den effekt som spänningen eller strömmen utvecklar i en resistans som jämförs. Förutsättningen är att resistansen är lika. Det matematiska beviset ser ut så här:
 
I första fallet utgår bevisningen från att det är två spänningar som jämförs, effekten skrivs som en funktion av spänningen i förhållande till resistansen.
 
   
  De två spänningarna som jämförs är U1 och U2.
  
Eftersom den spänning man jämför med alltid är 1; en volt, en millivolt, en mikrovolt osv, kan U1 ersättas med 1 och beviset blir annorlunda.
   

dBµV/m dBµA/m
Fältstyrkor för elektromagnetiska fält i luft och rymd räknas alltid per meter. Omvandling till och från dB-värden går till på samma sätt som för dBµV och dBµA.
 
dBm/m2
Eftersom dBm/m2 är effekt sker omvandling till och från dBm/m2 på samma sätt som för dBm (se sidan dB decibel). För att omvandla till dBm/m2 från dBµV/m eller dBµA/m måste man gå via formlerna P=I·U och U=I·R och dess motsvarigheter för elektromagnetisk strålning som är S=H·E och E=H·377 (se sidan Formelsamling).
 
Vad blir 65 dBµV/m i dBm/m2?

µV/m är 10 upphöjt till dB-värdet delat med 20
Förvandla från µV/m till V/m  
Räkna ut A/m  
Räkna ut effekttätheten S=E·H  
Förvandla S till mW/m2  
Omvandla till dBm/m2  
Allt ovanstående i en ekvation