Stockholm - Strålning

Strålningspolitik

Staden har numera ingen politik för att hålla ner nivåerna av elektromagnetiska fält och strålning. Vad tycker patierna?

Mätningar

Staden mäter inte elektromagnetiska fält eller strålning. Vågbrytaren Stockholm tar inte heller mätuppdrag, men vi mäter - och publicerar resultaten.

Bygglov

Mobilmaster och antenner som sätts på hus kräver inte bygglov om konstruktionen är lägre än 5 meter. Om fristående mobilmaster ska byggas på mark avsedd för park eller bostäder blir de närmaste grannarna informerade per brev. Övriga måste bevaka Stadsbyggnadskontorets hemsida eller annonser i morgontidningarna som publiceras var och varannan torsdag. Berörda får lämna synpunkter på det sökta bygglovet. Här finns sparade annonser om sökta bygglov för mobilmaster och länkar.

Planer

Istället för att avvika från gällande plan väljer stadsbyggnadskontoret ibland att göra ny detaljplan inför byggandet av mobilmasten. Då reserveras mark masten och hanteringen av bygglovet förenklas.