Brandmän i USA och Canada kräver
moratorium för mobilantenner

Brandmän från hela USA och Canada röstade vid en kongress i augusti arrangerad av IAFF (International Organisatin of Firefighters), som organiserar brandmän från de båda staterna, för ett moratorium för mobilantenner på eller i närhet av brandstationer. Samtidigt röstade brandmännen för en resolution som kräver mera forskning kring hälsoeffekter av mobilantenner som placerats på de brandstationer där de arbetar.

På många platser i USA och Canada har mobiloperatörer satt upp antenner för mobiltelefoni på brandstationerna.

- En del brandmän som arbetar vid brandstationer med mobilantenner på taket har fått symtom som innebär att de som är satta att skydda allmänheten utsätts för risker. Om brandmännen har huvudvärk, inte kan svara snabbt och deras förmåga att fatta snabba beslut har fördunklats av en sorts hjärndimma, så blir hela samhället som de skall skydda utsatt för risker, säger Löjtnant Ron Cronin, från Vancouver.

I en nyligen genomförd studie i Kalifornien har sex brandmän, som fått symtom vilka de tillskriver antennerna för mobiltelefoni, undersökts av Doktor Gunnar Heuser. Symtomen var fördröjd reaktionstid, koncentrationsproblem, bristande impulskontroll, svår huvudvärk, sömnstörningar, darrningar och depression. Dr Heuser använde en hjärn-scanner för att fastställa hjärnaktiviteten hos de sex brandmännen och konstaterade ett mönster av onormal förändring. En datoriserad psykisk test avslöjade fördröjd reaktionstid, försämrad impulskontroll, och koncentrationsproblem. Dr Heusers slutsats är att enda förklaringen till den onormala hjärnaktiviteten är exponeringen för radiofrekvent strålning.

Studien tillsammans med det faktum att brandmän över hela USA och Canada klagat över symtom som de hänför till igångsättandet av mobilantenner på brandstationer, resulterade i att 80% av kongressdeltagarna röstade för resolutionen från IAFF.

"Det är av avgörande betydelse att brandmän kan fungera med optimal kognitiv och fysisk kapacitet vid alla tidpunkter. Hjärnan är det första organ som påverkas av radiofrekvent strålning och symtom har yttrat sig från många neurologiska störningar, som tex migrän, huvudvärk, extrem trötthet, desorientering, fördröjd reaktionstid, yrsel, minnesförlust och koncentrationsproblem. Brandmän som arbetar och sover i stationer med antenner på eller i direkt närhet får betala ett avsevärt pris i form av försämrad fysisk och mental hälsa", skriver brandmännens organisation bland annat i resolutionen.

Mona Nilsson

IAFFs hela resolution. Nr 15 handlar om mobilantennerna.

Artikeln har tidigare varit införd i Miljömagasinet 3/9 -04.

 
Högst upp