Livsfarliga mobiltelefonen

Sant oberoende forskningsprojekt måste genast igångsättas för att säkerställa folkhälsan! Dessa projekt och forskargrupper måste vara helt fria från alla former av kommersiella intressen, folkhälsan kan inte ges en prislapp! Under tiden måste barn och ungdomar avrådas från att använda alla tänkbara strålkällor, risken är för stor att det är en stor risk! Skriver Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet, Stockholm.
 
Vårt samhälle översvämmas alltmer av strålning från olika apparater, inte minst all trådlös teknik. Många forskare misstänker att denna elektrosmog kan vara orsak till den ökning av cancer vi ser idag. Nyligen tog BBC News upp ökningen av hudcancer hos unga och Sara Hiom, chef på den mycket ansedda organisationen Cancer Research UK påpekade att "Non-melanoma cancers are rising at an alarming rate". Detsamma konstaterar Statens Strålskyddsinstitut (SSI), i senaste numret av sin egen tidning, under rubriken "Fler dör av melanom än i trafikolyckor".
Mer och mer pengar satsas på att förstå de molekylära mekanismer som ligger bakom olika cancerformer, och mycket mer pengar pumpas in för att taga fram nya mediciner för behandling. Konstigt nog så spenderas dock oerhört litet på att förstå orsaken till denna kraftiga ökning och idag finns det bara ett fåtal svenska fonder, såsom Cancer- och Allergifonden och Hjälpfonden, som aktivt försöker göra det.
 
Jag och mina medarbetare har under flera år försökt att få igång forskningsprojekt rörande orsakerna till barncancer eftersom barnleukemi tidigt kom att associeras med magnetfält från kraftledningar. Våra ambitioner har dock avslagits som ointressanta eftersom den gällande uppfattningen har varit att barncancer ej ökar. Men nu har en stor EU-rapport visat att denna uppfattning varit helt fel, barncancer ökar visst!
Nyligen har Ann Charlotte Dreifaldt vid Örebro Universitetssjukhus visat att åtminstone inte amning är orsak till denna ökning. Själv tror jag istället på att genomföra en detaljerad studie av olika barncancerformers samband med radio-/TV-/mobiltelefoni-/trådlöst bredband-utbyggnaden.
Efter år 1997 har användningen av mobiltelefoner ökat dramatiskt bland barn och ungdomar. Man bör även granska om förekomst av ansikts- och huvudlokaliserade tumörer har ökat hos barn sedan den tiden. Tonåringar födda mellan 1977-1978 uppvisar cirka 5-6 gånger större förekomst av nevi (födelsemärken) än en jämförbar grupp av tonåringar födda 20 år tidigare.
Det är idag inte ovanligt att 10-åringar uppvisar ansiktsnevi på båda sidor om ansiktet.
 
Tidigare studier har påvisat att mobiltelefonanvändare, speciellt unga, har en ökad risk för hörselnervstumörer. Dessutom har en klar koppling påvisats för radiostrålning och vuxencancer. Naturligtvis måste dessa resultat underkastas ytterligare kontroll innan slutgiltiga svar kan ges.
Men, och detta är det viktiga, ingen skulle aktivt vända ryggen till rökslingor som sipprar fram där man arbetar eller bor. Tvärt om! Då skulle vi alla ropa efter brandkåren! Men den mentala brandkåren, som jag själv tillhör, får inga resurser, röken pyr alltmer häftigt, men man sitter bara och tittar på.
I dagarna har ett arbete publicerats där råttor utsatts för mycket låga nivåer av mobilstrålning. Man såg då synnerligen oroande tecken på oxidativ stress som kan utgöra en risk för att utveckla leukemi.
Är det något som Du vill ha?
Ett annat arbete har observerat ökade mängder av vita blodkroppar hos boende inom en radie av en knapp svensk mil från radio- och TV-master på toppen av Lookout Mountain i USA. Undersökningen följde på de alarmerande fynd som man gjort i juli 2004. Man fann då statistiskt säkerställda ökningar av antalet personer med hjärntumörer boende nära just dessa antenner.
Vill Du också ha en hjärntumör?
Skall jag fortsätta? Det finns många rapporter till att berätta om. Eller skall vi draga en mycket viktig lärdom istället? Det är ett faktum att man idag inte har några hygieniska gränsvärden för effekterna av svag, icke-termisk (=ej uppvärmande) långtidsexponering från radio- och mikrovågor.
De rekommendationer som finns har felaktigt utgått från att sådan exponering inte innebär någon stress för våra celler. Personerna bakom dessa rekommendationer har själva mycket nära samröre med den industri de är satta att kontrollera och reglera; är Du förvånad?
SSI hävdar att studier av råttor inte visat på någon förhöjd cancerrisk. Detta trots att epidemiologi visat att det behövs minst 5 års exponering för att utveckla cancer. Att undersöka råttor som bara kan exponeras i två år (de lever helt enkelt inte längre!) är inte bara ovetenskapligt, det är direkt dumt. Med tanke på SSI:s nära samröre med telekomindustrin så vet jag inte vad det värsta är, att man på SSI inte förstår bättre... - eller att de förstår bättre?
Några som dock gör en helt annan riskbedömning är världens ledande försäkringsbolag som - för säkerhets skull - inte försäkrar för skador av elektromagnetiska fält, så känn Dig blåst!
 
Jag myntade tidigt frågan om det är garanterat klokt och ofarligt att helkroppsbestråla oss, dygnet runt, var vi än befinner oss, med samma mobilstrålning som i laboratoriestudier visat sig ge allvarliga skador och påverkan. Jag uppmanade tidigt de ansvariga att besinna det fullskaleförsök som numera pågår med oss själva som försöksdjur.
Många andra har sedan lånat dessa uttryck och formuleringar till sina egna artiklar och böcker och debattens vågor går numera mycket höga världen över. Allra senast har 31 forskare, i samband med en vetenskaplig konferens i Italien, enats om att gemensamt höja en varnande röst bland annat avseende mobiltelefoni och barncancerrisker (Beneventoresolutionen, 2006-09-19).
Ett mycket stort antal studier har dessutom visat att mobilstrålning förändrar det regionala blodflödet i hjärnan, hjärnans EEG, närminnet, koncentrationsförmågan samt påverkar längd och kvalitét av drömsömnen, den del av sömnen där mycket av vår normala återhämtning skall ske. Att mobilstrålningen dessutom ger direkta skador på vår arvsmassa (=brott på DNA-molekylen), bland annat hos hjärnans nervceller, kan bara ses som ännu mer lök på laxen!
 
I dagsläget vet jag inte om strålningen försämrat vårt immunförsvar eller vad som står på. Däremot är det solklart att något allvarligt håller på att hända. Detta kan vi inte längre blunda för! Vår nye statsminister har ju sagt att "...jag vill söka upp samhällsproblem. ...alla ska känna att jag är deras statsminister, att jag är beredd att lyssna..." (Metro, 2006-10-06).
Men kommer han att lyssna på mig? Kommer han att söka upp mig?
Sant oberoende forskningsprojekt måste genast igångsättas för att säkerställa folkhälsan! Dessa projekt och forskargrupper måste vara helt fria från alla former av kommersiella intressen, folkhälsan kan inte ges en prislapp! Detta är varje lands valda församlingars absoluta ansvar! Så, kära allians, fram med en minister som vågar.
Under tiden anser jag, och alla andra forskare bakom Beneventoresolutionen, att barn och ungdomar måste avrådas från att använda alla dessa strålkällor, risken är för stor att det är en stor risk!

Olle Johansson

2006-10-14

Artikeln har tidigare varit publicerad i Västerbottens-Kuriren, VK, och återges med tillstånd av VK och Olle Johansson.
Högst upp  

24 oktober 06