Artikeln har tidigare varit publicerad i Miljömagasinet

SSI och "den överväldigande majoriteten"

Det är inte bara Socialstyrelsen som sprider vilseledande påståenden om studier som inte visar effekter av mobilstrålning. SSI har en lite annorlunda version. Lars Mjönes, skrev i Strålskyddsnytt 3-4/2003, besviket om de som kritiserar mobiltelefoniutbyggnaden:
 
"Men de nämner aldrig att den överväldigande majoriteten av utförda studier, och framförallt studier som håller en vetenskapligt godtagbar kvalitet, inte visar på några effekter från radiofrekventa fält under nuvarande gränsvärden".
 
Lars Mjönes ombads styrka påståendet om "den överväldigande majoriteten", mot bakgrund av att flera forskare, exempelvis Henry Lai och Sianette Kwee, gjort genomgångar av ett stort antal studier och jämfört andel som visar effekter och inte effekter. Båda har kommit till slutsatser som visar på motsatsen. Kwee har tex studerat 170 studier om mobilstrålning. Av dem visar 55% biologiska effekter. Men om man tittar enbart på de studier som finansierats av industrin visar endast 32% en effekt. Här skulle man således kunna tala om en överväldigande majoritet som inte visar effekter. Men 72% av de studier som är oberoende av industrin visar effekter, dvs tvärtom vad Mjönes påstår.
 
Lars Mjönes svarar svepande:
- När man pratar med forskare, läser forskningsrapporter och sammanställningar av forskning och deltar i konferenser, olika typer av workshops och andra möten om mobiltelefoni och hälsa så får man en klar uppfattning om att de allra flest vetenskapliga rapporter inte visar några hälsomässiga effekter under ICNIRP:s gränsvärden.
 
Antalet inte viktigt
Frågan upprepas, eftersom Mjönes fortfarande inte med något dokument kan styrka "den överväldigande majoriteten". Svaret blir nu att antalet inte längre är intressant, trots att majoritet är ett begrepp som just har med antal att göra:
 
- Jag har aldrig påstått att jag suttit och räknat studier som visar eller inte visar effekter. Själva antalet är inte heller särskilt intressant. Det som är viktigt är att själva riskbedömningen görs på ett korrekt sätt. Det viktigaste är då kvaliteten på studierna. Om det är viktigt för dig att få fram siffror på andelen studier som visar effekter jämfört med andelen som inte visar, föreslår jag att du räknar själv.
 
Frågan upprepas och återigen svarar Mjönes att antalet inte är särskilt intressant:
- Vår riskbedömning baseras i första hand på rapporter från vårt vetenskapliga råd.
 
Vetenskaplig osäkerhet
Det vetenskapliga rådet överlämnade i december sin första rapport och talar, till skillnad om vad Mjönes låter förespegla, om en vetenskaplig osäkerhet samt rekommenderar försiktighet vid alla beslutsnivåer.
 
Kan det vara så att SSI anser att endast industrifinansierade studier är av "god kvalitet"? Och hur Mjönes menar att de kritiska grupperna skulle kunna nämna att den överväldigande majoriteten av studierna inte visar effekter, när han själv inte kan hitta underlag till påståendet och när det kommer till kritan inte ens tycker antalet är viktigt, ja det är en gåta.

 
Fotnot:
Mjönes lösa påstående om den "överväldigande majoriteten" har citerats som argument i beslut hos Länsstyrelsen i Jönköpings län, i ett avslag på överklagan av 3G-mast av elöverkänslig kvinna, dnr ref. 505-18299-03.

Mona Nilsson

 
Högst upp