Storkar nära mobilmaster misslyckas oftare med häckningen

Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork (Ciconia ciconia), Alfonso Balmori,
Electromagnetic Biology and Medicine, 24: 109-119, 2005

Under 2003 studerade Alfonso Balmori häckande vita storkar i staden Valladolid i Spanien. Syftet var att upptäcka eventuella effekter av mikrovågsstrålning från mobilmaster. Av de par som häckade närmare än 200 meter från någon basstations sändarantenner fick 40 procent inga ungar. Den elektriska fältstyrkan omkring bona var i genomsnitt 2,63 Volt per meter. Omräknat till watt per kvadratmeter blir det 0,018 vilket är 678 gånger under gränsvärdet för 3G och 305 gånger under gränsvärdet för GSM 900.
 
Av de storkpar som häckade mer än 300 meter från någon basstations sändarantenner var det 3,3 procent som inte fick ungar. Den elektriska fältstyrkan omkring bona var då i genomsnitt 0,53 volt per meter, eller 0,000745 watt per kvadratmeter vilket är 13423 gånger under gränsvärdet för 3G och 6040 gånger under gränsvärdet för GSM 900.
 
Balmori observerade också att storkpar som häckade inom 100 meter från en eller flera basstationer hade svårigheter med bobyggandet, vissa bon blev aldrig klarara och storkarna förblev passiva. Inom 100 meter från sändarna dog också ungar av okända orsaker.

Referat i Aftonbladet med kommentar av Sveriges Ornitologiska Förening.
  
4 februari 06