Cancer under 1900-talet

Cancer Trends During the 20th Century
Ö. Hallberg and O. Johansson
ACNEM Journal, Vol. 21 No 1 - April 2002, pp 3-8.

Sammanfattning
Syfte: Att granska utvecklingens riktning och möjliga samband mellan olika cancerformer i Sverige och andra länder för att bättre förstå orsakerna.
 
Material och metoder: Vi använde offentlig statistik över cancer och dödlighet för att belysa trender och trendbrott. Dessa data användes för studier av förhållanden mellan olika former av cancer som inrapporterats från olika län i Sverige och från andra länder.
 
Resultat: Utvecklingen av vissa former av cancer står i relation till malignt melanom medan andra, som leukemi, inte alls följer melanom. Astma är en sjukdom vars utveckling har ett skarpt trendbrott omkring 1955, precis som vissa cancerformer.
 
Slutsatser: Det finns en gemensam miljömässig belastning som ger en ökning av flera cancerformer, så som tjocktarmscancer, lungcancer, bröstcancer, cancer i urinblåsan och malignt melanom (hudcancer). Inga ansträngningar är för stora för att identifiera och avlägsna denna belastning.

 
   20 maj 05