Hudcancer - ingen solskenshistoria

Malignant melanoma of the skin - not a sunshine story!
Hallberg Ö, Johansson O.
Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
Medical Science Monitor, 2004; 10(7): CR336-340

Sammanfattning
En tidigare studie av förekomsten av malignt melanom i Sverige, Norge, Danmark och USA visade på ett starkt samband mellan ökande antal fall av melanom och introduktionen av FM-radio vid frekvenser som kan ge resonans i kroppen. Syftet med denna studie var att granska dödlighet och förekomst av malignt melanom i Sverige och dess tidsmässiga samband med ökningen av "solresor" och introduktionen av FM-radio och TV.
 
Officiell och publicerad statistik samlades in och åskådliggjordes grafiskt. Data bestod av antal fall av malignt melanom, antal dödsfall, statistik över charterresor, och beskrivning av utbyggnaden av FM-radion i alla län.
 
Ett tydligt tidssamband mellan utbyggnaden av FM- och TV-sändare upptäcktes medan ökningen av antalet "solresor" inte startade förrän sju år efter trendbrottet för melanom 1955. Län där FM-sändningarna inte startade förrän flera år efter 1955 behöll en stabil dödlighet i melanom under de mellanliggande åren.
 
Ökningen av antalet fall och dödlighet i melanom i huden kan inte uteslutande förklaras med ökad exponering för UV-strålning från solen. Vi drar slutsatsen att ständig störning av cellernas reparationsmekanismer genom kroppsresonanta elektromagnetiska fält verkar förstärka den cancerframkallande effekt som är resultatet av cellskador orsakade t.ex. av UV-strålning.

Ordförklaring
Nationalencyklopedin: "Malignt melanom, en malign tumör som uppstår från de pigmentbildande cellerna i kroppen, melanocyterna. Tumören är vanligast i huden men kan uppstå även på andra ställen där pigmentceller finns, t.ex. i ögat."

Malign betyder elakartad.

 
   20 maj 05