Basstationer - hälsa och välbefinnande

Mobile Telephone Base stations: Effects on Health and Wellbeing
Hans-Peter Hutter, Hanns Moshammer, Michael Kundi
Universitetet i Wien

Val av basstationer och försökspersoner
Basstationerna valdes ut efter följande krav:

  • Antennerna måste redan ha varit igång i två år
  • Det ska inte ha förekommit några protester från kringboende mot basstationerna.
  • Det ska inte finnas några andra basstationer i närheten (detta krav gick bara att uppfylla på landsbygden).
  • Basstationerna ska helst bara vara för GSM 900.

6 bassstationer på landsbygden i delstaten Kärnten och 7 i staden Wien valdes ut. Försökspersonerna i Wien valdes ut slumpmässigt i telefonkatalogen och på landsbygden genom att knacka dörr tills man fick 18 stycken som bodde nära och 18 som bodde längre från basstationen. Antalet försökspersoner är 336. Försökspersonerna fick veta att undersökningen gällde hälsa och miljö. Elektromagnetisk strålning från basstationer för mobiltelefoni nämndes inte. Först efter testerna mättes strålningen i deras sovrum.

Resultat

Mikrovågornas strålningstäthet låg melan 0,01 och 0,5 milliwatt per kvadratmeter i sovrummen hos en majoritet av försökspersonerna. Dessa delades sedan in i tre grupper, mindre än 0,05 milliwatt per kvadratmeter, 0,05 till och med 0,1 milliwatt per kvadratmeter och mer än 0,1 milliwatt per kvadratmeter. Man gjorde också en uppdelning efter om de kände oro eller inte för mobilstrålning.

Hjärt- och kärlproblem
 
Hjärt- och kärlproblem   
Försökspersonerna fick poängsätta sina hjärt- och kärlproblem på en skala från 0 till 4. Besvären med hjärta och kärl ökar när mobilstrålningen ökar, oavsett oro eller inte.

Sömnproblem
Försökspersonerna fick poängsätta sina sömnproblem på en skala från 0 till 25. De som bodde närmast basstationerna och kände oro sov sämst, men resultatet är inte statisktiskt signifikant, dvs undersökningen visar inte att man sover sämre ju närmare basstationerna man bor. Forskarna påpekar dock att om de båda grupperna Ingen oro och Känner oro hade slagits ihop hade sömnförsämringen blivit statistiskt signifikant. Ju större en grupp är desto mindre är chansen att resultatet beror på slumpen.

Minne och reaktionstid
I undersökningen testades också korttidsminne och reaktionstid men den försämring man hittade i närheten av basstationerna var inte statistiskt säkerställd. Signifikansen var 0,061 jämfört med 0,05 som krävs. Undersökarna kallar det för "statistisk tendens".

22 augusti 2004