Fler elledningar runt cancerdrabbades bostäder

Electrical wiring configurations and childhood cancer
Elektriska ledningskombinationer och cancer hos barn
Wertheimer N, Leeper E.
Am J Epidemiol. 1979 Mar;109(3):273-84.
PubMed sammanfattning och EMF-Portal referat på engelska.

 
Sammanfattning
 
I Colorado under åren 1976-1977 noterades ett större antal olika elektriska ledningar som tyder på höga strömstyrkor nära hemmen till barn som utvecklade cancer, jämfört med hemmen till kontrollbarnen. Upptäckten var tydligast för barn som bott hela livet på samma adress, och den föreföll vara dos-relaterad. Det tycktes inte vara ett resultat av grannskap, ansamling av gator, socialgrupp eller familjeförhållanden. Orsaken till sambandet är osäkert; möjliga effekter av ström i vattenledningar eller av växlande magnetfält föreslås.


Kommentarer
Att ström i vattenledningar föreslås som orsak beror på att rör av metall som jordats till den elektriska skyddsjorden kan leda ström mellan olika delar av ett hus eller mellan hus. Det är inte meningen att ström ska gå där och den kallas för vagabonderande ström. Resultatet blir kraftiga magnetfält över stora områden. Spänningen i vattenrören är oftast mycket lägre än i ett ficklampsbatteri så den vagabonderande strömmen ger inga elektriska stötar.

 
   19 september 2010