Större risk att dö i cancer
närmare mobilmast

Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the Belo Horizonte municipality, Minas Gerais state, Brazil.
Dode AC, Leão MM, Tejo FD, Gomes AC, Dode DC, Dode MC, Moreira CW, Condessa VA, Albinatti C, Caiaffa WT.
Science of The Total Environment, volume 409, issue 19, 1 September 2011, Pages 3649–3665.

Sammanfattning på PubMed och referat på EMF-Portal på engelska.

 
Belo Horizonte.
Foto: Marina Campos Vinhal,
Creative Commons

Att bo mindre än 100 meter från en mobilmast ökar risken att dö i cancer med 35 procent jämfört med att bo mer än 1000 meter från masten.

Det är en stadigt ökande risk ju närmare masten man bor. Undersökningen gjordes i den Brasilianska storstaden Belo Horizonte med över två miljoner invånare. Staden är uppdelad i nio administrativa distrikt. I distriktet Centro-Sul med störst andel av det totala antalet mobilmaster i Belo Horizonte inträffade flest dödsfall per 1000 invånare, 5,83 mot 2,66 i Norte som hade lägst andel av mobilmasterna.

Resultaten grundas på 7191 dödsfall. Mätning av den radiofrekventa strålningens intensitet gav 407 800 µW/m2 som högst och 400 µW/m2 som lägst. I undersökningen används begreppet neoplasi som är en okontrollerad tillväxt av celler som kan vara godartad eller elakartad. Elakartad neoplasi är samma sak som cancer.
 


Kommentar

I en storstad finns mobiltäckning överallt från en eller flera operatörer. Några lågstrålande områden finns inte. Därför visar undersökningen bara hur risken att dö i cancer på grund av en mobilmast varierar inom en storstad, inte hur mycket risken ökar jämfört med områden utan mobiltäckning.

 
   10 maj 2014