Hjärt- och kärlproblem

Mobile Telephone Base stations: Effects on Health and Wellbeing
Hans-Peter Hutter, Hanns Moshammer, Michael Kundi
Universitetet i Wien
Sammanfattning på PubMed och referat EMF-Portal på engelska.

Strålning från basstationer ökar risken för hjärt- och kärlproblem.

Val av basstationer och deltagare

Basstationerna skulle uppfylla följande krav:

  • Antennerna måste ha varit igång i två år
  • Det ska inte ha förekommit några protester från kringboende mot basstationerna.
  • Det ska inte finnas några andra basstationer i närheten (detta krav gick bara att uppfylla på landsbygden).
  • Basstationerna ska helst bara vara för GSM 900.

5 basstationer på landsbygden i delstaten Kärnten och 5 i staden Wien som upppfyllde kraven valdes ut. Deltagarna i Wien valdes ut slumpmässigt i telefonkatalogen och på landsbygden genom att knacka dörr tills man fick 36 personer per basstation, 18 stycken som bodde nära och 18 som bodde längre bort. Deltagarna fick veta att undersökningen gällde hälsa och miljö. Elektromagnetisk strålning från basstationer för mobiltelefoni nämndes inte. Först efter testerna mättes strålningen i 336 deltagares sovrum.

Resultat

Mikrovågornas intensitet var mellan 10 och 500 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2) i sovrummen hos en majoritet av deltagarna. Dessa delades sedan in i tre grupper, mindre än 50 µW/m2, 50 till och med 100 µW/m2 och mer än 100 µW/m2. Man gjorde också en uppdelning efter om de kände oro eller inte för mobilstrålning.

Hjärt- och kärlproblem

Försökspersonerna fick poängsätta sina hjärt- och kärlproblem på en skala från 0 till 4. Även om de som kände oro för strålningen från masterna gav högre poäng för sina hjärt- och kärlproblem ökade dessa när mobilstrålningen ökade, oavsett oro eller inte.

Sömnproblem

Försökspersonerna fick poängsätta sina sömnproblem på en skala från 0 till 25. De som bodde närmast basstationerna och kände oro sov sämst, men resultatet är inte statisktiskt signifikant, dvs undersökningen visar inte att man sover sämre ju närmare basstationerna man bor. Forskarna påpekar dock att om de båda grupperna Ingen oro och Känner oro hade slagits ihop hade sömnförsämringen blivit statistiskt signifikant. Ju större en grupp är desto mindre är chansen att resultatet beror på slumpen.

Minne och varseblivning

I undersökningen testades också korttidsminne och hastigheten med vilken deltagarna kan uppfatta och reagera på intryck från sinnena. Hastigheten med vilken sinnesintryck kunde bearbetas påverkades.

 

 
   22 augusti 2004