Oroande förändringar av blodvärden

Mobilfunk in Kempten West
Anna Blanz, Ärztin - Dr. med. Markus Kern - Dr. med. Hans-C. Scheiner

Förändringarna av melatonin och serotonin förklarar varför sömnproblem, trötthet och nedstämdhet ökar när strålningen ökar.

Medborgarinitiativet Kempten West bildades när T-Mobile skulle sätta upp en mobilmast på taket på Sparkassan på Lindauerstrasse 91 i Kempten. På förslag från med dr Kern, initiativtagare till Allgäuer läkarinitiativ och naturläkare Strodl beslöt medborgarinitiativet att genomföra en undersökning av mobilmastens effekter.

Redan veckorna innan den första omgången blodprover togs i slutet på november 2006 hade alla 28 medlemmarna i medborgarinitiativet tagit bort trådlösa telefoner och WiFi och minskat sin mobiltelefonanvändning. I december togs mobilmasten i drift. Den andra omgången blodprover togs i maj 2007.

Blodprov togs för att bestämma:

  • Mängden av olika typer av vita blodkroppar
  • Serotonin dagtid
  • Melatonin dagtid
  • Den maximala nattliga utsöndringen av melatonin genom bestämning av halten av melatoninuppbyggnadsprodukten 6-Hydroxy-Melatonin-Sulfat (6-OH-M-S) i den totala mängden nattlig urin

25 deltagare lämnade blodprover mellan kl 8-9 på morgonen och deltagarna hade gått till sängs senast kl 11 kvällen innan.

Vid normal funktion bildas maximalt med "sömnhormonet" melatonin på natten genom omvandling av serotonin. Under dagtid ökar "stämningshormonet" serotonin på bekostnad av melatonin som sjunker kraftigt.

Resultat

Melatonin i nattlig urin

Vid den första undersökningen hade endast 8 av 25 deltagare normala mängder melatonin i urinen. Det var alltså fråga om en redan belastad grupp människor.

  • Hos 14 fanns en minskning av 6-OH-M-S i nattlig urin.
  • Hos 7 fanns en ökning som i de flesta fall låg inom området för en djupgående patologisk förändring.
  • 1 deltagare med normal nivå vid första testen visade en ökning av 6-OH-M-S i nattlig urin.
Melatonin dagtid

Halterna melatonin minskar i regel väldigt mycket under dagen jämfört med natten. Den paradoxala ökningen av melatonin under dag reflekterar en allmän tendens till svår trötthet under dagen hos dem som utsätts för strålning. Mängden melatonin under dagen steg tydligt hos alla deltagarna, i genomsnitt 4,5 gånger

Serotonin under dagen

Serotoninhalten påverkades hos 21 av 25 deltagare med en genomsnittlig sänkning av 46,3 %. Av dessa 21 hade 10 mer än 50 % minskning, maximalt 68 %. Hos 3 var värdet oförändrat och 1 hade en lätt höjning.

Serotonin fungerar framför allt som budbärare i nervsystemet och som stämningshormon i hjärnan. En minskning av serotonin går därför hand i hand med depression, apati, nedstämdhet, oro och många psykiska störningar.

Sammanfattning

Särskilt alarmerande är det faktum att 84 % eller nästan samtliga deltagare reagerade med en sänkning av serotonin med i genomsnitt 46 % när exponeringen ökade efter att den nya mobilmasten tagits i drift.

Slutsatser

Den genomförda undersökningen visar en drastiskt ökad hälsorisk och det krävs åtgärder på både kommunal och regeringsnivå.

 

Hormonerna ökar och minskar med strålningen
Innan mobilmasten tagits i drift mättes mobilstrålningens intensitet till 1,8-30,2 µW/m2 i sovrummen hos 8 av deltagarna.
Under de första tre månaderna masten var i drift ökade strålningen till mellan 74 och 353 µW/m2.
Ett år efter den första mätningen hade strålningen minskat något till 52-346 µW/m2.
Även den lilla minskningen av mobilstrålningens intensitet avspeglas i melatonin- och serotoninhalterna i en tredje omgång blodprover som togs vid samma tid.
Undersökningen, mätningar och karta finns på Mobilfunk Bürgerinitiative Kemptens hemsida
välj Bluttest Kempten i menyn.
(på tyska).

   10 maj 2014