Interphone - minskad risk med mobil

Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study
Cardis E, Deltour I, Vrijheid M, Combalot E, Moissonnier M, Tardy H, Armstrong B, Giles G, Brown J, Siemiatycki J, Parent ME, Nadon L, Krewski D, McBride ML, Johansen C, Collatz Christensen H, Auvinen A, Kurttio P, Lahkola A, Salminen T, Hours M, Bernard M, Montestruq L, Schüz J, Berg-Beckhoff G, Schlehofer B, Blettner M, Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Lagorio S, Iavarone I, Takebayashi T, Yamaguchi N, Woodward A, Cook A, Pearce N, Tynes T, Blaasaas KG, Klaeboe L, Feychting M, Lönn S, Ahlbom A, McKinney PA, Hepworth SJ, Muir KR, Swerdlow AJ, Schoemaker MJ.
International Journal of Epidemiology. 2010 Jun;39(3):675-94.
Abstract, full text article, appendix and supplementary data.

Bakgrund Den snabba ökningen av användningen av mobiltelefoner har skapat en oro för möjliga hälsorisker relaterade till radiofrekventa elektromagnetiska fält från denna teknik.
 
Metoder En fall-kontrollstudie baserad på intervjuer med 2708 gliom- och 2409 meningeomfall och matchade kontroller genomfördes i 13 länder enligt ett gemensamt protokoll.
 
Resultat En minskad relativ risk i relation till att aldrig ha använt mobiltelefon regelbundet sågs för gliom [OR 0,81; 95% konfidensintervall CI 0,70-0,94] och meningeom (OR 0,79; 95% CI 0,68-0,91), som möjligen återspeglar ett snedvridet deltagande eller andra metodologiska begränsningar. Ingen ökad relativ risk observerades 10 år eller mer efter första användning av mobiltelefon (gliom: OR 0,98; 95% CI 0,76-1,26; meningeom: OR 0,93; 95% CI 0,61-1,14). Relativ risk var <1,0 för alla deciler av antal telefonsamtal under livstiden och för nio deciler av ackumulerad samtalstid. I 10:e decilen av ihågkommen ackumulerad samtalstid, >1640 h, var relativa risken 1,40 (95% CI 1,03-1,89) för gliom, och 1,15 (95% CI 0,81-1,62) för meningeom; men det finns orimliga uppgifter om rapporterad användning i denna grupp. Relativa risken för gliom tenderade att bli större i tinningloben än i hjärnans övriga lober, men konfidensintervallen för de lobspecifika uppskattningarna var stora. Relativa risken för gliom tenderade att bli större hos personer som rapporterade att de vanligen höll telefonen på samma sida mot huvudet som deras tumör än på motsatta sidan.
 
Slutsatser Ingen ökad risk för gliom eller meningiom observerades vid användning av mobiltelefoner. Det fanns uppslag till en ökad risk för gliom vid de högsta exponeringsnivåerna, men snedvridningar och fel förhindrar en tolkning av orsaker. De möjliga effekterna av intensiv långtidsanvändning av mobiltelefoner kräver ytterligare undersökningar.


Kommentar
Minskad risk för hjärntumör hos mobilanvändare är ett resultat som ingen hade väntat sig. I ett försök att korrigera för denna snedvridning av den uppskattade risken presenteras också data med utgångspunkt från den grupp som använt mobiltelefon minst. Det görs i Appendix 2, alltså inte i huvudrapporten. Då syns en tydlig trend att ju fler år mobilen använts desto större risk för hjärntumör av typen gliom.

 
Det finns alltid en risk att få hjärntumör. För dem som använt mobiltelefon 1-1,9 år är den risken satt till 1. Vartefter åren går och mobiltelefonen används ökar den risken för att efter 10 år eller mer vara över 2, det vill säga mer än fördubblad.

För den andra typen av hjärntumör som undersöktes, meningeom, ökar inte risken. Detta till synes ologiska förhållande används ibland som argument för att mobiltelefoner inte ökar risken för cancer.
 
Men försöket att vrida den uppskattade risken rätt gav inte önskat resultat. Även appendix 2 avslutas med att snedvridning och fel förhindrar en tolkning av orsaker. Frågan uppstår: Kan man lita på att undersökningen verkligen visar att risken för hjärntumör ökar enligt diagrammet bredvid? De svenska representanterna i Interphone, doktor Stefan Lönn och professorerna Maria Feychting och Anders Ahlbom från Karolinska institutet, hade i alla fall inga problem att meddela svenska pressen att mobiler inte ger hjärntumör. "Mobil ökar inte risk för hjärntumör" utropade Dagens Nyheter. Varför tog de inte i med Mobil minskar risk för hjärntumör? Det är ju vad forskarna själv skriver i rapporten. Men i en tidning hade det kanske verkat oseriöst. I presentationen av Anders Ahlbom på Karolinskas hemsida kunde man tidigare läsa att han "under lång tid intresserat sig för de många metodologiska problem och fallgropar som är förenade med epidemiologiska studier". Interphones undersökning om mobiltelefonanvändning och risk för hjärntumör är en epidemiologisk undersökning.

Ordförklaringar
 
Gliom
Hjärntumör som uppstår ur gliacellerna i nervsystemet
 
Meningeom
Hjärntumör som uppstår ur celler i hjärnhinnan.
 
   30 oktober 2012