190 forskare vädjar till FN

11 maj 2015 skickade 190 forskare från 39 länder en vädjan till FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon, världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Margaret Chan och FN:s medlemsstater att skydda människor och natur mot elektromagnetiska fält (EMF). Sedan dess har ytterligare forskare anslutit sig så att det i februari 2016 var 220.

Forskarna kräver strängare gränsvärden för EMF som de betraktar som en miljöförorening. Forskarnas oro gäller all teknik som avger EMF men särskilt nämns mobiltelefoner, trådlösa telefoner och deras basenheter, WiFi, smarta elmätare, babyvakter samt elektriska apparater och infrastrukturer som används vid distribution av el vilka genererar extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält (ELF EMF).

Bakgrunden är det ökande antalet belägg för hälsorisker långt under gällande gränsvärden; ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänna välbefinnandet hos människor.

Forskarna skriver att en växande mängd belägg för skador på både växt- och djurliv visar att skadorna inte bara berör människor. Och de vädjar till FN och FN:s medlemsstater att uppmana WHO att utöva ett starkt ledarskap för att främja utarbetande av mer skyddande riktlinjer för EMF, uppmuntra till försiktighetsåtgärder, och informera allmänheten om hälsorisker, särskilt om riskerna för barn och foster.

De begär också att:

  1. barn och gravida kvinnor skyddas;
  2. riktlinjer och standardiserade regelverk skärps;
  3. tillverkarna uppmuntras att utveckla säkrare teknik;
  4. företag som ansvarar för produktion, överföring, distribution och övervakning av elektricitet upprätthåller god kvalitet på el och säkerställer korrekta elledningar för att minimera skadliga jordströmmar;
  5. allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna;
  6. vårdpersonal utbildas om de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält och om behandling av patienter med elektromagnetisk känslighet;
  7. regeringar finansierar sådan utbildning och forskning om elektromagnetiska fält och hälsa, som är oberoende av industrin, och ålägger industrin att samarbeta med forskare;
  8. media avslöjar experternas finansiella relationer med industrin när deras åsikter om hälso- och säkerhetsaspekter med teknik som avger EMF återges; och
  9. vita-zoner (strålningsfria områden) inrättas.

International EMF Scientist Appeal
är vädjans fullständiga namn. EMFscientists.org är forskarnas hemsida som helt och hållet handlar om deras vädjan till FN och dess medlemsstater.
Direktlänkar till pressmeddelandet på engelska och vädjan på svenska .

  
26 juni 2015