Strax innan sekelskiftet gjorde professor Henry Lai en sammanställning av studier som visar på biologiska effekter av elektromagnetiska fält, främst mobilstrålning, och vid vilket SAR-värde de påvisats. Här är listan i diagramform för tydlighetens skull.
  
Kalciumjoner
Kalciumjoner har central betydelse i alla cellers funktion.
 
 
 
Strålningsabsorbtion (SAR) i watt per kilogram (W/kg)
       
10
2 Gränsvärde för mobiler i EU
1,6 Gränsvärde för mobiler i USA
 
1
 
0,8 TCO:s SAR-värde för mobiler
0,4 Signifikant ökning av dödliga tumörer. Guy 1984
0,26 Skadliga effekter på ögon/vissa läkemedel kan
 
0,1
göra ögon känsliga för radiovågor. Kues 1992
 
 
0,0317 Möss äter och dricker mindre. Ray och Behari 1990
 
0,01
0,005-0,05 Kalciumutföde från celler. Dutta et al. 1989
0,0024-0,024 DNA-skador i mänskliga celler.
 
 
0,001
Hjärnvågor påverkas av mobilstrålning. von Kitzing 1995
 
Blod- hjärnbarriären som skyddar hjärnan ändras så att skadliga ämnen kan tränga in. Salford 1997
 
0,0001
0,000 021-0,0021 Förändringar i cellcykeln och celldelningen. Cellcykeln är de stadier en cell genomgår mellan varje delning. Kwee 1997  
0,000 01
29 november 2004