1.gif (43 bytes)

Huvudvärk

Haft återkommande huvudvärk eller migrän


Frågan som ställdes till undersökningspersonerna var: Har du haft återkommande huvudvärk eller migrän? Och den tidsperiod som frågan gällde var de senaste två veckorna.

Sedan mobiltelefonin exploderade under 1990-talet och allt fler har skaffat sig trådlösa telefoner på arbetet och i hemmet, har det skett en kraftig ökning av huvudvärk och migrän.

29 maj 2004 uppgav Expressen i en artikel att 1,3 miljoner svenskar lider av migrän. På en anslutande webbfråga , "Lider du av migrän?", svarade 53% ja.

1980-talet
Enligt SCB:s rapport Ohälsa och sjukvård 1980-2000 var den enda statisktiskt säkerställda förändringen av huvudvärk och migrän under 1980-talet en minskning med 4 procentenheter i gruppen kvinnor 55-64 år. I övrigt var variationerna högst +2 eller -2 procentenheter vilket ligger inom felmarginalen.
 
Mer om huvudvärk och mobiltelefoni finns att läsa på den danska hemsidan Vore Børns Fremtid.

29 november 2004