Österrike

 
Österrikes hälsodepartement, Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, BMGF, gav ut detta flygblad strax efter jul 2005 och spred det bland annat i skolorna.

Vad du ska tänka på när du använder mobiltelefon:

  • När du kan välja mellan mobil- eller fast telefon använder du den fasta
  • Fatta dig kort
  • Om möjligt, använd inte mobiltelefon där mottagningen är dålig
  • Använd mobiltelefon så lite som möjligt i bilen
  • Vänta medan förbindelsen kopplas upp innan du flyttar mobiltelefonen till örat
  • Använd handsfree
  • Lägg mobiltelefonen en bit ifrån dig på natten (inte på eller under kudden)
  • Skicka SMS istället för att ringa

Dessa rekommendationer
gäller i synnerhet barn!

Hälsoministern förklarar också varför dessa rekommendationer kommit till:

Kära mobiltelefonanvändare!
 
Som ansvarig minister är österrikarnas hälsa viktig för mig. Jag har därför uppdragit åt våra bästa experter, Högsta sanitetsrådet, att pröva och utvärdera möjlig påverkan på hälsan av mobiltelefoner.
 
Enligt dessa finns det idag inga vetenskapligt säkerställda bevis för skador på människors hälsa genom strålning från mobiltelefoner. Å andra sidan finns det ännu inte några tillfredsställande långtidsstudier och pågående forskningsprojekt är inte på långa vägar avslutade. För mig pekar det mot en förnuftig och försiktig användning av mobiltelefoner - framför allt för barn, som fortfarande utvecklas.
 
På andra sidan finns rekommendationer om hur du kan hålla påverkan från elektromagnetiska fält så låg som möjligt när du använder mobiltelefon, utan att du är tvungen att gå miste om dess fördelar. Föräldrar ska avgöra från vilken ålder det är nödvändigt och förnuftigt med en mobiltelefon för barnet och sedan noggrant tala med barnen om grundreglerna för hur man använder dem på ett ansvarsfullt sätt.

2008
Under 2008 stöder BMGF projekt som ska klarlägga hälsorisker med mobiltelefoner, mobilmaster (basstationer), WLAN, Bluetooth, DECT, etc. Till BMGF:s hemsida.

 


 


    
9 december 07