19 november 2005 samlades österrikiska läkare med miljömedicinsk inriktning till en temadag med rubriken "Hälsorisk mobiltelefoni". Följande resolution antogs:

Läkarresolution:
Mobiltelefonanvändning och hälsa
S:t Pölten 19 november 2005 *

Epidemiologiska och experimentella undersökningar på människor, levande organismer och cellkulturer visar att elektromagnetiska fält, som t.ex. uppträder vid användning av mobiltelefoner och i omgivningen av basstationer för mobiltelefoni, har effekter av vilka några kan försämra hälsan. Liknande effekter förväntas också vid användning av trådlösa telefoner och trådlösa datornätverk (WLAN).
 
De åtgärder som hittills vidtagits i Österrike för skydd av hälsan mot elektromagnetiska fält (EMF) är inte tillräckliga ur läkarperspektiv. Därför föreslås följande rekommendationer och åtgärder:

 • Det rekommenderas att minimerings- och försiktighetsprinciperna används vid källor till elektromagnetiska strålning, t.ex. mobiltelefonsystem.
 • Det rekommenderas att mobil- och trådlösa telefoner bara användes för viktiga och brådskande samtal och då endast kortvarigt.
 • Det rekommenderas att trådlösa telefoner ersätts av fasta telefoner.
 • Det rekommenderas att bredbandsuppkoppling sker via kabel.
 • Det rekommenderas att sjukdomshistoriken utvidgas med beaktande av EMF och vid misstanke utreds detta mättekniskt.
 • Det är angeläget att utarbeta metoder för klarläggande av möjliga samband mellan exponering för EMF och hälsa.
 • Det är angeläget med förstärkt ut- och vidareutbildning för medicinstuderande och läkare i diagnostisering och förebyggande av EMF-relaterade sjukdomsbilder.
 • Det rekommenderas att en lag om skydd mot icke-joniserande strålning (EMF) med beaktande av försiktighetsprincipen, skydd mot långtidsexponering och skydd för särskilt känsliga grupper utarbetas och antas.
 • Det rekommenderas att det inrättas ett oberoende nationellt organ för rådgivning om EMF vid österrikiska vetenskapsakademien.
 • Det rekommenderas att det vid delstatsmyndigheterna skapas anmälnings- och rådgivningsställen för EMF-relaterade besvär.
 • Det rekommenderas att det skapas ett nationellt forskningsprogram för EMF med tyngdpunkt på:
  - Förekomst- och åtgärdsstudier.
  - Klarläggande av geografiska och tidsmässiga sjukdomsanhopningar.
 • Det rekommenderas att en utbildningsplan för EMF utarbetas och tillämpas.
 • Det rekommenderas att en plan för förebyggande av EMF utarbetas och tillämpas.

* Utarbetad från delstaternas läkarsällskaps referat om miljömedicin och av Österrikiska läkarsällskapet. Antagen av Österrikiska läkarsällskapets 13:e årliga fortbildningsdag om miljömedicin Hälsorisk mobiltelefoni den 19 november 2005, S:t Pölten, Österrike.
 
Originaltexten på tyska. Pressmeddelandet hos Österreichische Ärztekammer, ÖÄK, finns tyvärr inte kvar.

 
   13 januari 06