Wiens läkarsällskap

5 augusti 2005 gick Wiens läkarsällskap ut med riktlinjer för användning av mobiltelefoner. Grunden var EU:s REFLEX-studie, som enligt läkarsällskapet entydigt visar att mobilstrålning skadar arvsmassan, dvs är genotoxisk. Riktlinjerna riktar sig främst till barn och ungdomar. Erik Huber, läkarsällskapets talesman i frågor om miljömedicin sa: "Vi måste utgå ifrån att barn i allmänhet är känsligare än vuxna för högfrekvent strålning, genom att skallbenet är tunnare och deras celler delar sig oftare vilket gör dem mer mottagliga för genotoxiska effekter."
 
Men enligt Huber gäller riktlinjerna "uttryckligen inte bara för barn". I samband med detta bestämde sig läkarsällskapet för att ta fram riktlinjer mot "alltför lättsinnig användning av mobiltelefoner". Ordföranden i Wiens läkarsällskap, Walter Dorner, betonade: "Ska vi vänta ytterligare fem eller tio år på ännu mer konkreta forskningsresultat? Det är vår plikt att peka på möjliga hälsorisker när alltmer pekar på sådana. Tills igår har man trott sig veta att mobilstrålning är ofarlig, efter REFLEX-studien kan man bara tro eller hoppas på det".
 

 
"Mobilerna ut ur väntrummen!
De strålar och stör"

I början av november 2005 fick alla läkarmottagningar i Wien en affisch med sällskapets "10 medicinska mobilregler". "Vi har beslutat ta detta steg eftersom den senaste forskningen om mobilstrålning inte kan utesluta negativa långtidseffekter", sade läkarsällskapets ordförande. För läkare gäller försiktighetsprincipen utan inskränkningar, anser läkarsällskapet.
 
En bieffekt av de tidigare aktiviteterna blev att många patienter berättade att de blev störda av mobilprat i väntrummen. Därför finns också tipset "Mobilerna ut ur väntrummen! De strålar och stör" med på affischen.
 
10 medicinska mobilregler

  • Tala så lite och så kort som möjligt i mobiltelefon. Barn och ungdomar under 16 år ska helst inte alls använda mobiltelefon.
  • Håll aldrig mobilen i närheten av huvudet medan samtalet kopplas upp.
  • Använd aldrig mobilen i fordon (bilar, bussar, tåg - strålningen blir högre)!.
  • Håll mobilen så långt som möjligt från kroppen vid sändande av SMS.
  • Håll ett par meters avstånd till andra personer vid samtal. De utsätts också för strålning.
  • Ha aldrig mobiltelefonen i byxfickan - strålningen kan påverka männens fruktsamhet.
  • Stäng alltid av telefonen på natten och ha den aldrig i närheten av huvudet.
  • Spela inga spel via mobiltelefonen.
  • Att använda hands-free är likaså tveksamt - kabeln leder strålningen.
  • Trådlösa datornätverk och 3G leder också till hög strålningsbelastning.

Wiens läkarsällskap
Klicka Ärztekammer > Öffentlichkeitsarbeit > Presseaussendungen
 
Mellan jul och nyår 2005 går österrikes hälsoministerium ut med en folder med tips för att skydda sig mot mobilstrålning där de flesta av läkarsällskapets regler finns med.

   6 november 05