Argument för en bättre miljö

Varför elektriska fält och magnetfält från våra elsystem och radiofrekvent elektromagnetisk strålning ska begränsas.
 
Fel och fakta om utbyggnaden av mobiltelefonin
Snabbfakta om de vanligaste missuppfattningarna.
 
Rätt och fel om mikrovågor och mobiltelefoni
Sex sidor förklaringar av mikrovågor, mobiltelefoni, forskning och viktiga undersökningar. Av Ragnar Forshufvud.

 
     
4 maj 2005