Miljöarbete - Exempel

 
Plan- och bygglagen

Nässjö kommun
I slutet på 1980-talet anvisade kommunen lämpliga områden för kraftledningar och 10 år senare infördes förbud mot mobilmaster inom två områden. Beslutet om mastförbud togs enhälligt. De mastfria områdena är bara två kilometer i diameter och kan knappast kallas för lågstrålande zoner eftersom de är för små för att erbjuda ett gott skydd, men storleken valdes efter den kunskap kommunen hade då. Nu finns tankar på att mäta strålningen i kommunen för att bevara områdena med lägst strålning.

Södertälje kommun
Strålningen inom kommunen mättes för att hitta områden med lägre strålning än vanligt. Planarbetet pågår nu med att bevara dessa. Man använder sig av översiktsplan och inom zonerna kan detaljplaner eller områdesbestämmelser användas för att stärka skyddet i vissa mindre områden. I augusti 2004 hade ett bygglov för mobilmast inom lågstrålande zon, som avslagits med hänvisning till översiktsplanen och överklagats, återlämnats av länstyrelsen till kommunen. Kommer kommunen att kunna försvara sina lågstrålande zoner?

Miljöbalken

Södertälje
Efter ett svårt sjukdomsfall och klagomål från lokal opinion beslutade miljönämnden att stänga av eller förändra sändningen från tre basstationer. Beslutet är överklagat.

 
   7 oktober 05