Hela Lagen om grupprättegång (2002:599) hos riksdagen.

Miljöarbete genom grupptalan

Att ge kunderna ekonomisk ersättning för skador som produkten orsakat brukar mest förknippas med rökning, asbest och USA. Men samma princip används också inom EU för konsumentskyddet. Det är ovanligt att konsumenter sluter sig samman för att kräva ersättning och till skillnad mot USA är det bara de som tillhör gruppen som stämt bolaget som får ersättning. I USA räcker det med att några tilldöms ersättning för att alla i samma situation ska få samma rätt.
 
Kritiken mot att överlåta på konsumenterna att hålla efter företagen har gått ut på att det ger företagen ett övertag. Och det har heller inte genomförts så många skadeståndsprocesser. Här i Sverige är det Föreningen Grupptalan mot Skandia som är känd. På deras hemsida finns information om hur de genomför processen. Om det finns fler processer igång är okänt.
 
Men tiden är inte mogen för att starta någon process som behandlar radio- och mikrovågor från mobil- och trådlösa telefoner och annan hemelektronik med trådlös överföring. Mogen blir tiden då det är allmänt accepterat att produkterna och tekniken orsakar hälsoproblem. Men det går att förbereda sig redan nu.
 
Förberedelser
Leta efter varningar, på produkten och i instruktionsboken, för att produkten kan ge skador vid användning. Om det finns klara och tydliga varningar klarar sig producenten antagligen från att betala skadestånd. Spara allt tryckt material och kvittot.
 
Notera förändringar i hälsotillstånd vartefter tiden går. Det kommer allt fler produkter som innehåller radiosändare. Om konsumenterna accepterar producenternas framtidsvisioner kommer vi att omges med hemelektronik som kommunicerar med radio- och mikrovågor. Kontrollera med säljaren om det finns misstankar om att det du tänker köpa innehåller radiosändare och leta efter upplysningar och varningstexter.
 
Amerikanska domstolars benägenhet att utdöma skadestånd har gjort att det till och med finns varningstext i förpackningen till tangentbord för datorer om att långvarigt användande kan ge skador. Frasen "all annan användning är förbjuden" är också en gardering från producenten för att slippa betala skadestånd om konsumenterna skadar sig genom att använda produkten på ett häpnadsväckande och nyskapande sätt.
 
Domar till konsumenternas fördel gör producenterna försiktigare.

 
27 november 2004