Elektromagnetiska vågor - strålning

 
En elektromagnetisk våg består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som med ljusets hastighet, eller nära denna hastighet, rör sig bort från källan som skapade den. Denna elektromagnetiska vågrörelse kallas strålning.

Elektromagnetisk strålning uppträder i många skepnader. Som radiovågor, mikrovågor, infraröd strålning, synligt ljus, ultraviolett strålning, röntgenstrålning och gammastrålning. Det som skiljer är strålningens våglängd. Radiovågor har längst våglängd och gammastrålning kortast.

Elektromagnetisk strålning som används för trådlös kommunikation kallas ofta radiovågor eller mikrovågor om våglängden är kortare.

Elektromagnetiska vågor kan uppstå på många olika sätt. I elektriska system uppstår de när elektrisk ström växlar riktning eller börjar eller slutar flyta i en elektrisk ledning, antenn eller liknande. Det är hur snabbt detta sker som avgör våglängden. Ju snabbare hastighetsförändring desto kortare våglängd.

Den elektriska vågen uppstår inte direkt intill källan utan det är först 10 våglängder därifrån som den är fullt utbildad med ett elektriskt och ett magnetiskt fält sammankopplade i en våg.

För att skapa elektromagnetiska vågor med kortare våglängd än den som skapas av elektriska system krävs annan teknik än elektriska ledningar och antenner.

 

CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

Bilden föreställer en stiliserad atom med elektroner som snurrar runt kärnan. Elektrisk ström består av elektroner som är löst bundna till kärnan och som elektriska eller magnetiska fält knuffat iväg.

 

Elektromagnetiska vågor sänds ut av elektroner som ökar eller minskar sin hastighet. Här är elektronerna ritade som ringar med minustecken i. I växelström har de först minskat och sedan ökat sin hastighet när de växlat riktning.
 

 
I sändarantenner för radio, TV, mobiltelefoni, WiFi med mera sänds elektromagnetiska vågor ut av växelström som gungar fram och tillbaka. En våg består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält där det elektriska fältet ligger längs med växelströmmens riktning och det magnetiska fältet är vinkelrätt mot det elektriska fältet.
Uppil    
 
15 mars 2016
rev 17 juli 2016