Enhetsprefix

 
 Bokstav  Benämning  Värde
 E  exa  1 000 000 000 000 000 000  kvadriljon
 P  peta  1 000 000 000 000 000  triljon
 T  tera  1 000 000 000 000  biljon
 G  giga  1 000 000 000  miljard
 M  mega  1 000 000  miljon
 k  kilo  1000  tusen
 h  hekto  100  hundra
 da  deka  10  tio
 d  deci  1 / 10  tiondel
 c  centi  1 / 100  hundradel
 m  milli  1 / 1000  tusendel
 µ  mikro  1 / 1 000 000  miljondel
 n  nano  1 / 1 000 000 000  miljarddel
 p  piko  1 / 1 000 000 000 000  biljondel
 f  femto  1 / 1 000 000 000 000 000  triljondel
 a  atto  1 / 1 000 000 000 000 000 000  kvadriljondel 

 
Mycket stora eller små tal består av väldigt många siffror. Istället för att använda många siffror låter man en bokstav framför enheten ange storleken på talet. Ofta gör vi det utan att tänka på det. Kilometer, km, är ett exempel där kilo anger 1000 gånger grundenheten som är meter. En centimeter, cm, är en hundradel av en meter.