Formelsamling

Formlerna för radiofrekvent elektromagnetisk strålning gäller bara i den så kallade fjärrzonen. Den börjar 0,6 till 10 våglängder från sändarantennen.

 

Radiofrekvent elektromagnetisk strålning

Benämning
Storhet
Enhet
Effekttäthet
S
W/m²
Elektrisk fältstyrka
E
V/m
Magnetisk fältstyrka
H
A/m
Impedans
Z
I fri rymd är impedansen 120pi vilket är ungefär 377 . Även i luft kan man använda 377 eftersom impedansen skiljer sig mycket lite från den i fria rymden.

 
Formler


 
 

 

 
Elektricitet

Benämning
Storhet
Enhet
Effekt
P
W
Spänning
U
V
Ström
I
A
Resistans
R
  

 
Formler

Vågrörelse
Ljusets hastighet är 2,997925·108 m/s

Benämning
Storhet
Enhet
Fortplantningshastighet
v
m/s
Frekvens
f
Hz
Våglängd
m
Svängningstid
T
s

   
    
25 mars 10