Färgskala för strålningens effekttäthet
Färgskala för strålningens intensitet. Mörkblått är svagare strålning och mörkrött starkare. 2,4 mW/m2 är lika med 2400 µW/m2.

De datorritade bilderna på denna sida är hämtade från Bundesamt für Kommunikation i Schweiz, Immissionen in Salzburg.

Vågutbredning

Hur mikrovågor sprider sig över terrängen

Radiovågor är elektromagnetisk strålning. Mikrovågor som används för mobiltelefoni är radiovågor med kortare våglängd. Ju kortare våglängd strålningen har desto mer liknar egenskaperna dem för ljus. Det blir reflektioner och skuggor när de breder ut sig. Bilderna på denna sida är gjorda med dator och visar beräkningar av strålningens intensitet (effekttätheten) omkring mobilmaster och sändare. Svart är lägst intensitet och rött är högst.

Fristående mast

Strålning från fristående mobilmast
Strålningen från antennernas nedåtriktade sidolober träffar marken nära masten. Dessa är svaga och området visas som mörka ringar. Där den intensiva strålningen i huvudloben når marken blir färgen ljusare. Antennerna sitter på 24,5 och är 28 meters höjd över marken och masten finns vid Ernst-Grein-Straße i Salzburg. Strålningen är normal för en mobilsändare.

Takantenn

Strålning från takantenn
Den mest intensiva strålningen från antennernas huvudlober slår in med full kraft i de övre delarna av husen intill, särskilt när översta våningen är på samma höjd som antennerna. Adressen är Hübnergasse 5 i Salzburg. Stråningen från sändarna är tre gånger intensivare än för den ensamma masten ovan. Orsaken är starkare sändare och att fler operatörer har sina sändare här.

Mikroceller

Strålning från antenn för mikrocell Små antenner som sitter nära gatan och människorna. De används för att täcka upp områden som inte nås från takantennerna och för att öka antalet kunder som samtidigt kan använda mobiltelefonnätet. Ignaz-Harrer-Straße 16 i Salzburg.

 

30 oktober 2005