Länkar, elektromagnetiska fält, strålning och hälsa

svenska eller främmande språk och forskares hemsidor

På svenska
 

EMF-Nytt
Nyheter och fakta om elektromagnetiska fält och hälsa.

Lennart Hardells blogg
Lennart Hardell är en av Sveriges internationellt mest kända forskare inom miljö och hälsa. Bloggen behandlar till exempel mobiltelefoner och hjärntumör.

Hudcancer.nu
Hudcancer förr och .nu. Hur hudcancern kunde öka innan vi började sola för mycket och andra överraskande fakta.
Örjan Hallberg avled i januari 2016 och hemsidan uppdateras inte.

Mona Nilsson
Miljöjournalist som bevakar strålningsfrågan och arbetar aktivt för att sprida information.
Hemsida, hemsidans nyhetsarkiv och
bloggen Mobiltelefonins hälsorisker.

Strålskyddsstiftelsen
Information och stöd i arbetet för en bättre elektromagnetisk miljö.

 

FEB, Elöverkänsligas riksförbund
Arbetar för att göra samhället tillgängligt för elöverkänsliga.

Elöverkänslig.se
Information om elöverkänslighet, sanering och forskning.

Vågbrytaren
Riksföreningen för en bättre elektromagnetisk miljö.

malfall.se
En hemsida riktad till tekniker, men under rubriken Kompendier finns antagligen Sveriges mest omfattande beskrivning av hur elektromagnetiska fält kan påverka funktioner i kroppen och ge hälsoproblem. Inte lättillgängligt men faktaspäckat.

Sökta bygglov
En mobilmast kräver alltid bygglov och i vissa fall ändrade planer. Om mobilmasten avviker från gällande plan måste det sökta bygglovet kungöras. En del kommuner publicerar kungörelserna på sina hemsidor: Solna, Stockholm. Andra använder Post- & inrikes tidningar där man kan söka efter kungörelser. I dessa kallas mobilmast ofta för telemast.

På främmande språk
 

Microwave News
Historia, viktiga händelser, politik och forskningsrapporter kommenteras. Bättre blir det inte. På engelska.
"Meticulously researched and thoroughly documented." Time magazine

WiFi in Schools Australia
WiFi in Schools Australia har bildats av föräldrar som studerat den vetenskapliga litteraturen om biologiska effekter av elektromagnetisk strålning och även bakgrunden till den pågående debatten. En sympatisk hemsida.
På engelska.

EMFacts Consultancy
EMFacts Consultancy, som grundades 1994 av Don Maisch, har producerat en mängd rapporter som handlar om olika hälsofrågor relaterade till elektromagnetisk strålning.
På engelska.

Robin de toits

Takens Robin Hood. Namnet syftar på de mobilsändare som sätts upp på husväggar och tak. Nyheter och information på franska.

Attendorn
En liten stad i Tyskland kämpar för att hålla mobilmasterna borta från bostadsområdena. På tyska.

EM-radiation Research Trust
Organisationens ändamål är att tillhandahålla fakta om elektromagnetisk strålning och hälsa till allmänheten och media.
På engelska.

International EMF Alliance
Samarbetsorgan för miljöorganisationer inriktade på elektromagnetiska fält.
På engelska.

ElectromagneticHealth.org
Vetenskapliga, medicinska och juridiska experter medverkar. Hemsidan förklarar och pekar på vad som bör göras. Allt ur ett mänskligt perspektiv. På engelska.

Cellular Phone Task Force
Arbetar med information om elektromagnetisk förorening,
främjande av en elektromagnetiskt renare miljö och stöd till drabbade. På engelska.

Diagnose-funk
Miljö- och konsumentorganisation till skydd mot elektromagnetisk strålning. En heltäckande hemsida. På tyska.

Bürgerwelle
Paraplyorganisation för medborgare och aktionsgrupper till skydd mot elektrosmog.
På tyska och engelska.

 

RAKEL TETRA
Polisen i Sverige och andra "blåljusmyndigheter" har fått ett eget mobiltelefonsystem - RAKEL, som byggs med TETRA-teknik. TETRA togs först i drift hos polisen i Storbritannien och hälsoriskerna har visat sig vara ovanligt stora, både för poliserna och befolkningen. Även kommuner börjar använda TETRA, till exempel för trygghetslarm för äldre.

2004 gjorde tidningen The Ecologist en utmärkt beskrivning av TETRA, hälsorisker och situationen i Storbritannien. Se också dessa engelska hemsidor:
www.tetrawatch.net
www.powerwatch.org.uk

h.e.s.e. project
Ett samarbetsprojekt för att presentera fakta och forskning om elektromagnetiska fält (EMF) från oberoende forskare och avancerade amatörer från hela världen. Finns i flera språkversioner som också skiljer sig till innehåll.

EMF-Portal
Tyska strålskyddsmyndighetens databank med över 22530 forskningsrapporter om påverkan av elektromagnetiska fält. Forskningsrapporterna är "översatta" med förklaringar av svåra ord så att även lekmän ska ha en möjlighet att förstå. På tyska, men mycket finns också i den engelska versionen.

ICEMS
International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS) stödjer forskning för att skydda allmänheten från elektromagnetiska fält och utvecklar vetenskapliga metoder för utvärdering, förebyggande, riskhantering och riskkommunikation baserat på försiktighetsprincipen. På engelska.

BioInitiative Working Group
Skapar en grund för gränsvärden baserade på biologiska effekter av elektromagnetisk strålning med lägre intensitet. De föreslår också gränser för tillämpning av försiktighetsprincipen.

Land Salzburg
7-8 juni 2000 anordnade delstaten Salzburg i Österrike en konferens om riskerna med mobiltelefoni. Den befäste Salzburgs försiktighetsvärde för elektromagnetisk strålning på 1000 µW/m2 från mobilsändare. Det sänktes 2002 till 10 och 1 µW/m2 för utomhus respektive inomhus. Under rubriken Elektrosmog finns materialet från konferensen på både tyska och engelska. Där finns också länk till forskningsrapporter, föredrag och artiklar om elektrosmog (tysk och engelsk text).

Salzburg hade ingen möjlighet att sätta juridisk kraft bakom sina försiktighetsvärden och idag har de ingen praktisk betydelse. De fungerar som en moralisk.uppmaning till det som borde göras.

Forskare
 

Dariusz Leszczynski
Tidigare professorn på finska strålssäkerhetsmyndigheten STUK har egen blogg där han kommenterar forskning om mobilstrålning och hälsa. Med tiden blev Leszczynskis uppfattning om forskning om mobilstrålning och hälsa inte förenlig med STUK:s och han fick sparken. Leszczynskis "avskedsbrev". På engelska.

Dr. Magda Havas, PhD
Hemsidan riktar sig till allmänheten och bygger på hennes forskning om miljö- och hälsoeffekter av elektromagnetisk och kemisk förorening. Magda Havas har också en akademisk hemsida med de egna forskningsrapporterna. På engelska.

Dr. Andrew A. Marino
Om elöverkänslighet, magnetfält och hjärnan m.m. På engelska.

csif-cem
Comité Scientifique sur les Champs ElectroMagnétiques. Fyra franska forskare beskriver och förklarar risker med elektromagnetiska fält och mobiltelefoni. På franska men vissa dokument på engelska.

 

International Electromagnetic Field
Scientist Appeal

11 maj 2015 skickade 190 forskare från 39 länder en vädjan till FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon, världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Margaret Chan och FN:s medlemsstater att skydda människor och natur mot elektromagnetiska fält (EMF).
Deras vädjan på svenska .

Hallberg Independent Research
Unik svensk sjukstatistik och en del annat. På engelska.
Örjan Hallberg avled i januari 2016 och hemsidan uppdateras inte.

Joris Everaert
Belgisk biolog som samlat forsknings-
rapporter om hur elektromagnetisk strålning påverkar fåglar, djur och växter. På engelska.

    
22 februari 2016