Typiskt elstängsel. Tråden sitter i isolatorer och har isolerande handtag.

Elstängsel

Elektriskt stängsel eller elstängsel har blivit ett vanligt inslag på landsbygden. En gång per sekund matas en spänningspuls på 4000-6000 Volt ut i stängslet. Pulsen varar 2-5 tusendels sekund. Genom att spänningen kommer i pulser skapas elektromagnetisk strålning över hela frekvensspektrumet upp till ca 500 MHz. Den stör trådlös kommunikation som datatrafik och radio samt orsakar knäppningar i fasta telefoner. Datatrafik över telefontrådar kan bli omöjlig. Stängslet, som kan vara många kilometer långt, fungerar som sändarantenn. Denna strålning förstärks om det är dålig kontakt vid skarvar eller övergångar på trådarna, där gnistbildning sker. Ett perfekt anlagt elstängsel ger mindre strålning, men överslag via fuktiga grässtrån mot trådarna, bristfälliga isolatorer eller gamla oxiderade trådar/band förvärrar problemet med störningar i omgivningen.
 
Det är mycket energi som matas ut i ett elstängsel. Den maximala längden på ett elstängsel mäts ut genom att det i slutet av stängslet ska vara 2000 Volt kvar i pulsen, mätt över ett motstånd på 50 ohm till jord. Moderna aggregat ger så starka pulser att de klarar att "bränna bort" undervegetationen, dvs växtdelar som kommer i kontakt med trådarna.
 
Många svårt elöverkänsliga upplever ett "helvete" inom 100 meter från ett elstängsel. Grisar bökar aldrig i jorden närmare än en meter. Påverkas djuren?

 
   24 september 05