Mobilmaster, mobilsändare och mikrovågslänkar
Mobiltelefoni, trådlöst bredband och annan trådlös teknik kräver mängder med basstationer som består av sändare, mottagare och antenn. Tiotusentals har byggts i Sverige. Till varje basstation hör en sändarantenn som sprider strålningen i omgivningen. Till många basstationer hör också en mikrovågslänk som kopplar ihop basstationen med telenätet och andra basstationer. Mikrovågslänken riktar strålningen inom ett smalare område så att den träffar en annan mikrovågslänk.

 


Antenner till mobilsändare är oftast avlånga och finns i svart, tegel och många andra färger. Den vita runda skivan på högra bilden är en mikrovågslänk.
 
 

Tre bilder på mikrovågslänkar och antenner till mobilsändare intill skolgården på Hägerstensåsens skola. Vänster: Antenner och kylaggregat. Teknikens behov av kyla är en huvudorsak till att mobiltelefonins energiförbrukning ibland har angetts till ett halvt eller helt kärnkraftverk. Mitten: Två vanliga typer av mobilantenner.
Höger: Mikrovågslänkarna har fått en egen mast.
 
 
Det är faktiskt bara 8 antenner totalt. Fyra "vanliga" och fyra mikrovågslänkar men mastbygget är långt ifrån diskret. En del kommuner kräver bygglov för detta, men inte Stockholm.
   
    
30 november 2004