1.gif (43 bytes)

Strålning från mobilsändare

   

Att beräkna strålningen utifrån sändarens effekt är svårt och komplicerat, och görs bäst med hjälp av datorprogram. Den gamla sanningen att "strålningen minskar med kvadraten på avståndsökningen från sändaren" är teoretiskt riktig men oanvändbar för att räkna ut strålningen vid markytan. Men genom att lära sig hur antennerna fungerar kan man se var det bör stråla mer eller mindre. Se också sidan Vågutbredning. Bästa metoden för att få veta strålningens intensitet är att mäta.

Antenner

Den vanligaste sändarantennen för mobiltelefoni är platt och avlång. Den sprider strålningen mest i en riktning och kallas för riktad antenn. Mycket lite av strålningen går uppåt, neråt eller åt sidorna. Den kan sitta på master, skorstenar, hustak och husväggar.

 

En platt och avlång antenn sedd uppifrån. Hur mycket av strålningen som går i en viss riktning skiljer sig från antenn till antenn. Ett vanligt förhållande visas i figuren till vänster där nästan all strålning, 95 %, går framåt.

En annan vanlig sändarantenn av rundstrålande typ. Strålningen sprids horisontellt runt om, som en skiva med antennen som axel i centrum.

 
Att bo vid en mobilsändare

1%, eller en hundradel, låter lite jämfört med 95% men det betyder att strålningen 2 meter bakom, vid sidan eller under en antenn är lika stark som 22 meter framför. Bor man i ett hus med flera antenner som på bilden nedan flerfaldigas också strålningen nedåt. De översta våningarna på husen runt omkring utsätts för mer strålning än huset med antennerna. Sedan hösten 2010 kräver inte Post- & telestyrelsen att operatörerna rapporterar in sändarnas positioner så det går inte längre att få en lista över de mobilsändare som finns där du bor. Sändarkartan är också nedlagd, se sidan Hitta sändarna.
 
Hur mycket det strålar på dem som bor omkring en basstation beror mycket på byggnadsmaterial och hur omgivningen ser ut. En vägg eller ett tak av betong kan ta bort upp till 90% av strålningen. Övriga byggnadsmaterial är mycket sämre. Fönster hindrar ingenting. Plåt tar inte bort strålning utan reflekterar den. En plåtfasad på grannhuset kan reflektera tillbaka mycket av strålningen till huset med antennerna.

 

Landsbygd jämfört med stad

Antalet "telefonlinjer" per mobilsändare är begränsat så när mängden användare ökar inom ett område krävs fler sändare. Då behöver inte sändarna nå så långt och strålningen från sändarna minskas så den totala mängden strålning inte ökar. Men operatörerna minskar inte sändareffekten och resultatet blir att strålningen från mobilsändarna är mycket intensivare i staden än på landet.
Se sidan Fler watt - mer strålning.
 

9 maj 2005