Trådlöst i skolan

Slutreplik i debatten på aftonbladet.se/debatt om surfplattor och trådlöst i skolan. Slutrepliken publicerades bara i Aftonbladets pappersupplaga.
Första artikeln Surfplattor i skolorna - en hälsorisk för barn.
Strålsäkerhetsmyndighetens svar: Nej, surfplattor i skolan är inte skadliga för barn

Vems ärenden går Strålsäkerhetsmyndigheten?

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skriver i en replik att surfplattor och trådlösa nätverk inte skulle ha visats vara farliga. Det är helt fel: upprepade undersökningar har visat att strålningen från mobiltelefoner inte bara stressar och skadar oss människor utan allt från tomatplantor, till spermier i provrör och djur - knappast av psykiska orsaker. Strålningen har i upprepade djurförsök visats ha negativ påverkan på mentala funktioner som minne och beteende.
 
Undersökningar av människor har konstaterat att de mest mobilstrålningsexponerade har sänkta halter av hormoner och signalsubstanser kopplade till mental hälsa. I undersökningar av människor har strålningen från trådlösa datanätverk visats ha negativ påverkan på arbetsminnet, vilket ingen kan önska i en skolmiljö.
 
WHO:s cancerklassning av strålningen innefattar också den från trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobilmaster. Detta känner SSM väl till, men väljer ändå att ge sken av något annat. Att nivåerna från trådlösa datanätverk är långt under gällande gränsvärde är inte någon säkerhetsgaranti: gränsvärdet skyddar enbart mot effekter av så kort exponering som 6 minuter och inte mot de massivt rapporterade svåra symtomen och cancer.
 
Vems ärende går SSM egentligen, när man med en axelryckning förnekar den stora mängd belägg och samstämmiga vittnesmål som visar att den nya tekniken är en allvarlig hälsorisk?
 
En sak är säker: det är inte barnens.

Gunilla Ladberg
Lena Hedendahl
Mona Nilsson
Sylvia Lindheim

 

Barn och EMF Riskerna med mobiltelefonin och trådlös teknik för våra uppväxande barn och ungdomar. En sammanställning som visar ett stort vetenskapligt underlag för de avsevärda risker som kan finnas med vår trådlösa teknik.
Av Lena Hedendahl, distriktsläkare.
Finns på Vågbrytarens hemsida.
 
Sämre betyg med trådlöst i Falkenberg?
2007 fick eleverna i Söder- respektive Skogstorpsskolan egna datorer med trådlös uppkoppling till skolans nätverk. Under de tre följande åren blev betygen allt lägre för varje år, men 2011 återtog Skogstorpsskolan tappet. Se diagram på skolverkets hemsida SIRIS. Artiklarna i Hallands Nyheter som länkas till nedan skrevs 2010.
Artikel i Hallands Nyheter.
Att strålning liknande den från trådlösa nätverk påverkar människor negativt har visats både genom forskning och erfarenhet. Debattartikel i Hallands Nyheter av miljöjournalisten Mona Nilsson.
Intervju med Mona Nilsson i Hallands Nyheter.
Skolchefen har ingen förklaring till varför betygen sjunker eftersom inget ändrats förutom de trådlöst uppkopplade datorerna.
Artikel i Hallands Nyheter.
Myndigheterna och deras experter förklarar att de sjunkande betygen omöjligt kan bero på strålningen. Artikel i Hallands Nyheter.
 
Falkenbergs kommuns beskrivning av projektet.
Högst upp   4 maj 2012