1.gif (43 bytes)

Mikrovågssjukan - första undersökningen

Study of the health of people living in the vicinity of mobile phone base stations: Influences of distance and sex
R. Santini, P. Santini, J.M. Danze, P. Le Ruz, M. Seigne
Pathol Biol 2002; 50:369-73 (English translation)
Sammanfattning på PubMed på engelska.

Trötthet, huvudvärk, sömnproblem med flera besvär minskar med ökande avstånd till mobilmasten.

Ett frågeformulär sändes till dem som ville delta i undersökningen. Förutom frågorna om hälsoproblem fick deltagarna svara på frågor om kön, ålder, avstånd från bostaden till sändarantennerna, hur länge de bott vid dem, och hur lång tid per dag de vistades i sin bostad. 530 personer deltog, 270 män och 260 kvinnor.

Procentandelen av försökspersonerna som svarade att de mycket ofta hade efterfrågat hälsoproblem visas i diagrammet nedan. De mest framträdande problemen närmast sändarantennen, mindre än 10 meter, är trötthet, sömnproblem, huvudvärk och olustkänslor. Statistiskt säkerställd ökning av trötthet börjar vid 300 meter från sändarantennen. För huvudvärk, sömnproblem, olustkänslor vid 200 meter. För irritation, nedstämdhet, minnesförlust, och yrsel vid 100 meter.
 Santini Hälsoproblem runt sändare för mobiltelefoni

Betydelsen av att vara man eller kvinna

Svaren visar att kvinnor har svårare hälsoproblem än män i närheten av mobilsändare. Bland dem som bodde inom 300 meter från en basstation fanns statistiskt säkerställda skillnader mellan könen för huvudvärk, illamående, dålig matlust, sömnproblem, depression, olustkänslor och synproblem. Vid 300 meter eller mer fanns inga statistiskt säkerställda skillnader.


Kommentar

Undersökningen var den första som gjordes om hälsoproblem i närheten av mobilmaster och som dessutom visade att hälsan förbättras hos dem som bor längre bort från masten. Därmed ger den vetenskapligt stöd åt dem som skyller sina besvär på strålning från masterna. Det gjorde att den utsattes för massiv kritik från industri, myndigheter och forskare som anser att mikrovågor bara kan skada genom att orsaka för stark uppvärmning. Men 2002 fanns för första gången en färsk undersökning gjord i Västeuropa som visar att det inte bara är mobiltelefonerna som ger hälsoproblem. Anden hade sluppit ur flaskan.
 
Undersökningen är fransk, men den skillnad mellan könen som den visar på, återfinns sedan 1980 också i svenska Försäkringskassans statistik över antalet sjukdagar, se sidan Hälsoproblem - en kvinnofråga.

31 augusti 2004