Om forskning

Verkligheten är facit
 
Vetenskapligt bevisat?

När blir något vetenskapligt bevisat? Mycket lite av det som vi tar för självklart vetande är vetenskapligt bevisat. En grundförutsättning för att något ska kunna bli vetenskapligt bevisat är att det överhuvudtaget görs vetenskapliga studier inom området.

Vem som betalar forskningen
har betydelse

Forskarna vill gärna se sig som objektiva sanningssökare. Men en genomgång av 59 forskningsrapporter om radiofrekvent elektromagnetisk strålning visar på stora skillnader i resultat beroende på om undersökningen bekostats med offentliga medel eller av telekomindustrin.

Beställningsjobb och köpt tystnad
- är den fria forskningen hotad?

2006 sände Kaliber, P1:s program för undersökande journalistik, ett program om forskningens villkor. Den som tror på fri forskning bör ägna några minuter åt Kalibers program.

Det ekonomiska läget

Forskningsanslagen minskar drastiskt BEMS09.
Svenskt strålskydd i kris samtidigt som riskerna ökar DN debatt 5 juni 2005.

 
Paradigm

Ett sätt att förklara, förklaringsmodell. Vartefter ny kunskap kommer till förändras paradigmet, så det som är sant i dag kan vara osant i morgon.

Uppil