1.gif (43 bytes)

Hälsoproblem - förekomst

Är sambanden mellan de hälsoproblemen som kan orsakas av mobiltelefoni, radiovågor och andra elektromagnetiska fält så starka att de satt några spår i statistiken? På sidan Hälsoproblem av elektromagnetiska fält finns en tabell över besvären.

Data till många diagram har hämtats från SCB och ULF. I Statisktiska Centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden, ULF, utfrågas ett slumpmässigt urval av svenska folket om till exempel boende, familj, hälsa, arbete och ekonomi. Undersökningarna startade 1975 men fram till 1980 saknades åldersgruppen 75-84 år. Frågorna har i stort sett varit desamma sedan starten så att utvecklingen kan följas bakåt.

 
29 november 2004