Elektromagnetisk strålning och
elektromagnetiska fält (EMF)

Hälsoeffekter och hälsoproblem på lång sikt
Miljöhälsorapport SIF Elöverkänsligas riksförbund Mikrovågssjukan Freiburguppropet Bambergrapporten Signalistsjukan
Värk i käke, tänder    
       
Värk i leder  
   
 
Muskelsmärtor          
 
Nerv- och mjukdelssmärtor        
 
Sömnproblem    
Trötthet
Kronisk utmattning        
 
Huden sticker och svider, rodnader, torr hud  
     
Sveda i ansiktet  
       
Blåsor i munnen  
       
Metallsmak i munnen    
       
Torra slemhinnor
       
Rinnande näsa
         
Näsblod          
 
Täppt näsa, bihålor
 
   
 
Infektionsbenägenhet        
 
Domningar i armar/ben  
   
 
Andningsbesvär  
       
Tung i huvudet
           
Huvudvärk
Migrän        
   
Yrsel
 
 
Koncentrationssvårigheter
 
 
Inlärningsstörningar        
 
Minnesförlust    
 
 
Svårighet att finna ord          
 
Känslig för ljus, sol, värme eller buller    
     
Nedstämdhet      
 
 
Irritation      
 
Olustkänslor      
     
Oro        
 
Beteendestörningar hos barn, t ex hyperaktivitet        
   
Ögonbesvär
   
 
Synproblem      
 
 
Hörselproblem      
 
 
Tinnitus, öronsus        
 
Dålig matlust      
     
Illamående
   
 
 
Nattliga svettningar          
 
Hjärt och kärlproblem      
     
Blodtrycksförändringar        
 
Hjärtklappning    
       
Hjärtrytmstörningar        
 
Hjärtinfarkt        
   
Rörelsesvårigheter      
     
Stroke        
   
Alzheimer        
   
Epilepsi        
   
Cancer som leukemi och hjärntumör        
   
Prickarna i tabellen visar vem eller vilka som sett ett samband mellan besvären eller sjukdomen och elektromagnetiska fält (EMF). Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 1998 påstår att det saknas samband med EMF, men redovisade en mycket stor ökning av dessa besvär bland elöverkänsliga.

Miljöhälsorapport 1998

Miljömedicinska enheten på Karolinska sjukhuset frågade ett urval av befolkningen i Stockholms län om hälsoproblem som kan sättas i samband med miljön. Bland dem som uppgav att de hade besvär av elektriska och magnetiska fält var vissa besvär upp till dubbelt så vanliga som bland befolkningen i övrigt. De flesta av de besvären är med i tabellen.

SIF

Sveriges Industritjänstamannaförbund har regelbundet frågat sina medlemmar om besvär av elektromagnetiska fält. Markerade besvär är de som är redovisade i deras senaste undersökning från 2003.

Elöverkänsligas riksförbund (FEB)

Mångårig erfarenhet från 1000-tals elöverkänsliga ligger till grund för deras lista över hälsoproblem.

Mikrovågssjukan

Sedan 1960-talet har mikrovågssjukan beskrivits av forskare i östeuropa. De fann att vissa hälsoproblem är vanligare kring radaranläggningar där folk utsätts för mycket korta pulser med elektromagnetisk strålning av en speciell typ som kallas mikrovågor. I västeuropa har det gjorts två undersökningar av mikrovågssjukan, som båda visar att den ökar ju närmare en mobilsändare man bor.

Freiburguppropet

60 läkare i Tyskland startade uppropet 2002. Fler än 1000 skrev under. Freiburguppropet beskriver hälsoproblem som ökat de senaste åren och som läkarna genom kunskaper om patienternas hemmiljö kunnat sätta i samband med elektromagnetisk strålning. Uppropet utmynnar i en rad krav på begränsningar av strålningen.

Bamberguppropet

Mer än 120 läkare hade den 3/8 2004 skrivit under uppropet. När de undersökt människorna och mätt den elektromagnetiska strålningen i deras hem eller på arbetsplatsen har de funnit en "hittills obekant sjukdomsbild med karakteristiskt symptomkomplex". Med hjälp av Bambergläkarnas rapport är det alltså möjligt att lära sig hitta de människor som är sjuka på grund av strålning. De symtom som ingår i beskrivningen av sjukdomsbilden är med i tabellen men fler symtom är omnämnda. Rapporten finns på sidan Rapport från Bamberg.

Signalistsjukan

Så snart radiosändare började förekomma i arbetslivet uppstod hälsoproblem. Här följer ett citat ur Arbetsmiljöverkets publikation "Arbete och hälsa, vetenskaplig skriftserie 1979:30":
 
"Redan i början av 1930-talet stod det klart att radiofrekventa (RF) elektromagnetiska (EM) fält utgjorde ett arbetsmiljöproblem. Radiotelegrafister och servicepersonal vid större kortvågsändare klagade över vissa störningar i allmänbefinnandet. Besvären yttrade sig bl a i form av huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter och ökad retlighet, d.v.s. problem som alla är sammanknippade med störningar i centrala nervsystemet (se vidare Liebesny, 1935). De första åren efter införandet av kortvågsbehandling inom medicinen upplevde personalen, som arbetade med dessa apparater, liknande besvär (Dänzer et. al.,1938; Thom, 1959). v. Went (1954) införde ett skyddsavstånd på 2 m till kortvågsapparaturen vid behandlingen för att han och hans medarbetare skulle undvika dessa besvär."

Vet du hur bra du kan må?

Symtom som varierar med platsen man befinner sig på är ett tecken på att elektromagnetiska fält eller strålning kan vara orsaken. Semestern är en lämplig period att prova att bo långt från alla mobilmaster och stänga av elektriciteten till sovrummet, för det kan ta upp till fyra veckor innan skillnaden mellan två platser blir tydlig. Men långvarig förgiftning av kemikalier eller metaller kan också ge många av de uppräknade besvären. Det kan dessutom vara en kombination av EMF och något annat miljögift till exempel kvicksilverförgiftning av amalgam.
 
Gå också till en läkare som får kontrollera att det inte är någon vanlig åkomma du har. Det är den enkla lösningen.
 
På sidan Miljöarbete hemma finns tips om hur man gör för att förbättra miljön hemma.

29 november 2004