Högstrålande eller lågstrålande?

Det är inga absoluta mängder av strålning som har avgjort vilken kategori tekniken har placerats i. Istället har en jämförelse gjorts med annan teknik som fyller samma funktion.

 

1.gif (43 bytes)

Elsanering - gör det själv

"Miljön börjar faktiskt hemma och inte i skogen."
Citat från baksidan på boken Bostad och hälsa.
 
Varför ska man elsanera?
Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning IARC har cancerklassat både magnetfält från vårt elsystem och elektromagnetisk strålning från trådlös teknik. Den vetenskapliga bevisningen räckte till cancerklassen "möjligen cancerframkallande". Både elektromagnetiska fält och elektromagnetisk strålning har även visat sig kunna ge andra negativa hälsoeffekter. Här finns exempel på vad du själv kan göra hemma eller på jobbet för att minska elektriska fält och magnetfält samt elektromagnetisk strålning.
 
Använd inte trådlös teknik
Undantaget är trådlös överföring med IR, infrarött ljus. Till exempel brukar fjärrkontroller för TV, stereo och kameror använda IR. Ett tydligt tecken på IR är att fjärrkontrollen inte fungerar från ett rum till ett annat. Används fjärrkontrollen isamma rum som apparaten som ska styras kan det fungera utan fri sikt om det inte är för ljust i rummet. Däremot, allt som inte kräver fri sikt mellan sändare och mottagare och "går genom väggar och tak" är radio- eller mikrovågor som också sprids till grannarna. I tabellen nedan har trådlös teknik som alltid strålar radio- eller mikrovågor, även när det inte finns något att sända, fått beteckningen extremt högstrålande.
 

Elsanera själv
Infoblad om vad man kan göra själv för att skapa en bättre elmiljö hemma. I huvudsak innehållet på denna sida.
 
Elsanering hjälper elöverkänsliga
Socialstyrelsens undersökning visar att elsanering oftast ger en kraftig förbättring av hälsotillståndet hos elöverkänsliga.
 
Koll på elmiljön
Mätare för nybörjare och beskrivning av billiga metoder för att upptäcka sin elmiljö.
Använd telefon med sladd
Extremt högstrålande
Trådlös telefon av typen DECT/GAP är den enda som säljs nu. Med något undantag strålar basenheten (laddaren) ständigt. Även när telefonen inte används. Strålningen går igenom fyra betongväggar.
  Högstrålande
CT1, CT2. Dessa typer av trådlösa telefoner säljs inte längre. Basenheten (laddaren) strålar bara under samtal. Strålningen går genom fyra betongväggar.
  Lågstrålande
Telefoner med sladd.
 
Bygg datornätverket med kabel
Extremt högstrålande
Alla former av trådlösa nätverk för datorer. WLAN, WiFi, AirPort etc. Strålningen går genom två till tre betongväggar. Tekniken är jämförbar med DECT/GAP trådlösa telefoner.
  Lågstrålande
Kabel, alla typer avsedda för nätverk. Det betyder att elledningarna inte kan användas.
 
Babyvakter
Extremt högstrålande
Trådlös babyvakt som ständigt sänder radiofrekvent strålning. Det görs för att ge räckviddskontroll, eller för bildöverföring. Det finns också babyvakter som bygger på DECT-teknik och strålar som en trådlös telefon. 
 
  Högstrålande
Babyvakt där sändningen startas vid en viss ljudnivå, eller babyvakt som drivs med ström från vägguttaget. Placeras så långt från barnet som möjligt. Se elektronisk transformator under rubriken Lampor, Högstrålande.
  Lågstrålande
Batteridriven babyvakt, helst med sladd.
         
"Dolda" strålningskällor
TV och internet via telefonjacket eller telefoni och internet via kabel-TV kräver en dosa som ansluts till jacket eller kabel-TV-uttaget. Den dosan kan innehålla sändare för WiFi och basenhet för trådlösa telefoner som strålar även om funktionerna inte används. Exempelvis kan dosan för telefoni via kabel-TV innehålla WiFi för trådlöst internet även om man inte betalat för internet. Det är inte säkert att de trådlösa funktionerna går att stänga av.

 
Elektriska fält och magnetfält
Avsikten med våra gränsvärden för elektriska fält och magnetfält är att den ström de skapar i människor inte ger några omedelbara effekter. Långsamt varierande fält skapar svagare ström i människor än snabbt varierande fält, se sidan Ellära, och påverkan blir mindre.
 
De flesta nya elektroniska apparater skapar snabbt varierande elektriska och magnetiska fält runt själva apparaten men även lika snabba små variationer av spänningen i de elektriska ledningarna, så kallade transienter. Fenomenet kallas ibland smutsig el och innebär en mycket stor försämring av elmiljön då påverkan på omgivningen blir större. Transienterna sprids i elnätet mellan husen så grannar påverkar varandra.
   
Elmätare
På grund av nya krav på månadsvis avläsning har nätägarna bytt ut landets alla elmätare. De nya elmätarna kan läsas av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Vissa system för fjärravläsning skapar stora mängder transienter. Mer information på sidorna Elmätare och Transienter.

Elmätare
Extremt högstrålande
Avläsning genom kommunikation över elnätet med system som är igång dygnet runt. Avläsningen skapar snabbt varierande elektriska och magnetiska fält.
  Högstrålande
Avläsning sker trådlöst över mobilnätet, eget radionät, eller elnätet med ett system som bara är igång några minuter per dygn.
  Lågstrålande
Den gamla typen av elmätare med roterande skiva skapar inga transienter.

 
Belysning
Den nya belysningstekniken sparar ström men istället skapar den snabbt varierande elektriska och magnetiska fält och transienter på de elektriska ledningarna. Lågenergilampor anges allt oftare som den utlösande faktorn vid elöverkänslighet. De modernaste så kallade HF-lysrören och armaturerna är helt jämförbara med lågenergilampor.
 
Använd inte dimmer. Den skapar snabba variationer i de elektriska och magnetiska fältens styrka när den kopplar i och ur strömmen för att lampan ska lysa svagare.
 
Elektroniken kan konstrueras så att magnetfälten minskas, men så länge som kunderna inte kräver det kommer inget att hända. Det miljövänliga alternativet är en vanlig glödlampa som bara är tänd när det behövs. För länge sedan släckte man ljuset efter sig när man lämnade ett rum. Det var miljövänligt och gav full täckning åt ordspråket "endast en sparad kilowattimme är en miljövänlig kilowattimme".
 
Läs mer på specialsidan om lampor.
 

Lampor
Högstrålande
Lampor som drivs med lågspänning, vanligen 12 volt, från transformator. Den vanligaste typen är så kallad lågvoltshalogen. Orsaken till de ökade magnetfälten är den lägre spänningen, 12 volt, och transformatorn som gör om 230 volt till 12 volt. Den vanligaste typen är elektronisk transformator som skapar elektriska och magnetiska fält som varierar i styrka mycket snabbt och skapar transienter på ledningarna. En transformator med en tung järnkärna skapar bara långsamt varierande magnetfält och inga transienter på ledningarna.
 
LED-lampor som skruvas i vanliga lamphållare eller får sin ström från vägguttaget innehåller alltid en elektronisk transformator. Dessa LED-lampor skapar därför snabbt varierande elektriska och magnetiska fält samt transienter på elnätet. Att LED-lamporna drar lite ström hjälper inte.
 
Halogenlampa med inbyggd elektronisk transformator. Philips säljer en halogenlampa som har samma form som en vanlig glödlampa och som skruvas i en vanlig lamphållare. Halogenlampan av lågvoltstyp sitter på en spegelblank "kulle" som innehåller den elektroniska transformatorn.
  Lågstrålande
230 volt glödlampa eller halogenlampa. Dessa skapar bara långsamt varierande elektriska och magnetiska fält och inga transienter. Lampor tillverkade efter 2006 innehåller inte bly. Lätt att återvinna.
 
Lysrör och lågenergilampor
Högstrålande
Det som lyser i en lågenergilampa är ett litet lysrör. I ett lysrör skapas ljus genom elektriska urladdningar. Dessa gör att lysröret drar ström ryckvis från elnätet och skapar elektriska och magnetiska fält som snabbt ändrar styrka. Alla lysrör skapar transienter. En traditionell lysrörsarmatur för vanliga lysrör innehåller en "transformator"som skapar magnetfält. Moderna lysrörsarmaturer har ofta elektronik som gör att de kan jämföras med lågenergilampor. Lysröret innehåller alltid kvicksilver. Lysrör avger ultraviolett strålning som skapar ozon.
 
Lågenergilampor innehåller elektronik som skapar snabbt varierande elektriska och magnet iska fält samt smutsig el. Elektroniken innehåller också många giftiga ämnen och lysröret i lampan innehåller kvicksilver. Lysröret avger ultraviolett strålning som skapar ozon.
  Lågstrålande
230 volt glödlampa eller halogenlampa. Dessa skapar bara långsamt varierande elektriska och magnetiska fält och inga transienter. Lampor tillverkade efter 2006 innehåller inte bly. Lätt att återvinna.

 
Hemelektronik
Allt som går att starta med fjärrkontroll står och drar ström även när apparaten inte används. Om apparaten har en strömbrytare är det inte säkert att den bryter nätströmmen på 230 volt. Strömbrytaren är ofta inkopplad efter transformatorn som därför drar ström och skapar magnetfält även när apparaten inte används. Det kan i värsta fall vara så mycket som 10 watt som går till spillo. En riktig strömbrytare ska bryta strömmen på samma sätt som när man drar ur kontakten ur vägguttaget.
 
På apparater som kan drivas med batteri eller med ström från vägguttaget, till exempel bärbara radioapparater och CD/MP3-spelare, sitter strömbrytaren efter transformatorn. När sladden sitter i vägguttaget skapas magnetfält runt apparaten. Skrivare och stationära datorer har ofta en liten strömbrytare på baksidan som stänger av apparaten helt. Laddare till bärbara datorer saknar strömbrytare. Alla apparater och vitvaror som har en eldriven klocka som inte kräver batteri saknar riktig strömbrytare.
 
Använd grenuttag med strömbrytare.

Bojkotta marksänd TV
Högstrålande
Marksänd TV. 14 000 watt från en TV-mast används för att täcka Stockholms län med digital-TV med många kanaler. Med det gamla analoga systemet krävdes 80 000 watt för bara TV2 och TV4.
  Lågstrålande
Satellitsänd TV. 82 watt från en satellit räcker för att sända åtta TV-kanaler till halva Europa.

 
Köksutrustning och hushållsmaskiner
Här finns verkligt högstrålande exempel. Dammsugare brukar nämnas. Maskiner med motorer ger också mycket höga magnetfält på nära håll, men dessa avtar i gengäld mycket snabbt med avståndet och apparaterna används oftast bara under korta stunder. Framför en spis med induktionshäll är det som att trycka magen mot en tjock-TV eller bildskärm.

Spisar
Extremt högstrålande
Induktionsspis. Magnetiska föremål som placeras på spisen värms genom växlande magnetfält med en frekvens som är vanlig omkring bildskärmar och TV-apparater. Beroende på hur stor kastrullen är och hur den placeras på induktionszonen kan TCO-normen för bildskärmar överskridas upp till 24 gånger på 30 centimeters avstånd framför spisen och hela 80 gånger 15 centimeter framför enligt Strålsäkerhetsmyndig-
hetens mätning. En del spistillverkare varnar bärare av pacemakers.
 
Källor: TCO och SSI:s Strålskyddsnytt 3-4:2003.
  Högstrålande
Spis med glaskeramikhäll. Värmezonerna styrs med elektronik som får sin ström från en transformator som drar ström och skapar magnetfält även när spisen inte används.
 
Gasspis för stadsgas ansluten till elnätet. Gasspisar med belysning i ugnen, grillmotor eller elektrisk ugn ansluts till både gas- och elnätet och vagabonderande ström som orsakar starka magnetfält runt el- och gasledningarna kan uppstå.
  Lågstrålande
Elektrisk spis med järnplattor. Till skillnad mot spisar med glaskeramikhäll brukar dessa enkla spisar sakna all elektronik vilket gör att det inte skapas några magnetfält när spisen inte används och den drar heller ingen ström då.
 
En gasspis för stadsgas som bara är ansluten till gasnätet strålar bara värme, liksom en gasolspis.
 
Ugnar
Extremt högstrålande
Mikrovågsugn. Även om luckan är stängd fylls bostaden av mikrovågor med ovanligt hög intensitet.
  Lågstrålande
Vanlig ugn.

 
Uppvärmning
I en vanlig elledning dämpas magnetfälten genom att strömmen går fram och tillbaka i två trådar som ligger nära varandra. De magnetfält som skapas i ena tråden när strömmen går fram till lampan eller elementet motverkas av dem som skapas när strömmen går tillbaka genom den andra tråden. I vissa typer av elektriskt uppvärmda golv ligger värmetrådarna glest och magnetfälten kan inte ta ut varandra. Detta ger höga magnetfält.
 
Men det finns elektrisk golvvärme där strömmen går fram och tillbaka i två trådar intill varandra som i en vanlig elledning.

Golvvärme
Extremt högstrålande
Golvvärme som inte behöver installeras av elektriker. En kraftig transformator, som ger starka magnetfält skapar lågspänning för värmetrådarna, som genom den lägre spänningen kräver högre strömstyrka, som i sin tur ger högre magnetfält än om golvvärmen drivits med 230 volt.
  Högstrålande
Elektrisk golvvärme med enkel värmetråd som drivs med 230 volt.
  Lågstrålande
Elektrisk golvvärme för 230 volt med två värmetrådar i samma kabel, så kallad tvåledare, som gör att de magnetfält som skapas tar ut varandra. Det finns även värmekabel av tvåledartyp med skärm som också reducerar de elektriska fälten. Vattenburen golvvärme strålar bara värme.

 
Sov gott
Elektriska fält och magnetfält samt radio- och mikrovågor påverkar sömnen negativt. Många människor har förbättrat sin sömn genom att ta bort klockradion från nattduksbordet. Använd batteridrivna klockor och radioapparater istället. Den trådlösa telefonen och routern för WiFi trådlösa nätverket är redan borttagna efter rekommendationen överst på denna sida. Den som vill löpa linan ut skruvar ur proppen över natten så att sovrummet blir helt strömlöst. Magnetfält från vårt elsystem går rakt igenom alla typer av vanliga väggar, så därför har det också betydelse vad som finns på andra sidan den vägg som sängen står intill. Tyvärr kan förslagen här vara verkningslösa på grund av den stora mängd radio- och mikrovågor som kommer utifrån. Då återstår att prova att sova på annan ort med väsentligt lägre strålningsnivåer. I husets källare är mängden radio- och mikrovågor mindre men i vattenrören och elledningarna kan det gå vagabonderande ström som ger högre magnetfält än uppe i huset.

Sängar
Högstrålande
Sängar med elmotorer. Järnsängar med elsladdar intill metallen som ger kapacitiv uppladdning av sängen. Ingen metallisk kontakt behövs för denna elektriska uppladdning.
  Lågstrålande
Träsängar och sängar utan elmotorer och kontakt med elsladdar. Den verkligt försiktige ligger dessutom inte på resårmadrass därför att alla metallföremål kan fungera som mottagarantenner för radio- och mikrovågor.

 

   4 december 2010