Babyvakt, trådlös barnvakt

Kärt barn har många namn, babyvakt, babylarm, baby monitor, babylyssnare eller elektronisk barnvakt. "Barnvakter" finns dessutom i många olika varianter. Från de enklaste som reagerar på ljud till avancerade med videokamera eller de som placeras under madressen och larmar om barnet inte rört sig under en viss tid. Det de alla har gemensamt är att en radiosändare placeras intill eller i närheten av barnet. Strålningen som krävs för kontakt med föräldraenheten har världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC, placerat i samma cancerklass som kraftledningar.
 
Hur mycket radiosändaren strålar skiljer mellan modellerna. De enklaste, som saknar räckviddskontroll och bara sänder när barnet ger ljud ifrån sig, strålar minst. Eftersom kommunikationen sker med radio kan två familjer som använder babylarm störa varandra och i värsta fall lyssna på varandras barn. För att förhindra detta väljer man en störningsfri kanal med en manuell kanalväljare på de enklaste modellerna.
 
Mer avancerade modeller väljer kanal automatiskt. Det sker genom att sändaren hos barnet ständigt sänder en pilotton som gör att andra babyalarm kan undvika den frekvensen. Med pilottonen får man också räckviddskontroll. Mottagaren hos föräldrarna piper när de gått för långt bort och tappat kontakten med sändaren hos barnet. Räckviddskontroll förutsätter att sändaren hos barnet alltid sänder vilket gör att barnet utsätts för mycket mer strålning än från modeller utan räckviddskontroll.

Trådlösa telefoner med babyvakt

Många trådlösa DECT-telefoner kan ringa upp en annan telefon när tystnaden bryts, så kallad rumsövervakning. Handenheten/luren placeras då hos barnet. Tyska strålskyddsmyndigheten rekommenderar försiktighet med trådlösa DECT-telefoner, se sidan Trådlös telefon - Din egen mobilmast.

Hur mycket strålar en babyvakt?

Enligt den tyska konsumenttidningen ÖKO-TEST, som testat 19 babylarm , överskrider "barnvakterna" TCO:s normer för bildskärmsstrålning upp till 10 gånger på 30 centimeters avstånd. Även på två meters avstånd var det åtta som inte kom under TCO-normen. Den dyraste modellen i testet kom från Philips och är byggd med DECT-teknik vilket gör att den ständigt strålar pulsade mikrovågor som basenheten till en trådlös DECT-telefon.

Det finns också små trådlösa videokameror som kontinuerligt filmar barnet och skickar bilden till en TV hos föräldrarna. För den trådlösa överföringen används frekvensen 2,4 GHz, som är något högre än för 3G och samma som för mikrovågsugnar och trådlösa nätverk för datorer. Det finns också babyvakter som via WiFi trådlöst nätverk har kontakt med föräldrarnas mobil eller surfplatta.

Babyvakt utan radiosändare

Bland ÖKO-TEST:s 19 testade babyvakter fanns en som använde husets elledningar för överföringen. Den drivs med ström från vägguttaget och TCO-normen för bildskärmar överskrids dubbelt upp på en meters avstånd. En babyvakt, som inte var med i testen, är en vanlig telefon som ansluts till det fasta telefonnätet och som automatiskt ringer upp valfritt telefonnummer vid larm. I praktiken betyder det att den ringer till föräldrarnas mobiltelefon.

Se också sidorna Trådlösa telefoner, Trådlösa nätverk, Mobilmaster och hälsa, Sömnproblem och Sömnproblem - förekomst.

ÖKO-TEST:s tester av trådlösa barnvakter:
Und täglich strahlt der Babysitter, Babys unter Strom och Mama mia.

DN.se
Babylarm medför strålningsrisk, Babylyssnare bristfällig barnvakt.

Barn och mobiler
 
Nallen skadar ofödda barn
Strålningen från mobiltelefoner ökar fosters hjärtfrekvens och minskar blodflödet.
Aftonbladet.se.
 
Mobiler kan ge ADHD-symtom
Moderns användning av mobil under graviditeten och efter födseln ökar risken för hyperak-
tivitet och koncent-
rationssvårigheter i skolåldern.
 
Cancerforskare:
Begränsa barns användning av mobiler

"Tiden är förbi när det gick att säga att den här tekniken inte ger skador, uppenbarligen skadar den hälsan".
Haaretz.com engelsk text.
 
Stockholm
Rapporten Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006 visar att barn som pratar mindre i mobil har bättre hälsa. Flickor pratar i genomsnitt 39 minuter i veckan och pojkar 25 minuter. I gruppen barn med dåligt hälsotillstånd använde barnen mobiltelefon 57 minuter per vecka. Resultatet bygger på föräldrarnas uppskattning av barnens hälsa.
 
Österrike
Österrikes hälsodepartement ger allmänheten tips om hur man minskar strålningen när man använder mobil. Tipsen gäller särkilt barn!
 
Ryssland
"Åtminstone borde de genast tas ifrån dem". Ordföranden i ryska kommittén för skydd mot icke-joniserande strålning anser att barn och ungdomar inte ska använda mobiltelefon. Barn är känsligare än vuxna och försök med råttor har visat att påverkan sker snabbare och är starkare ju yngre råttan är.
Till ryska nyhetsbyrån för vetenskap (engelsk text).
 
Ryssland 2008
"Mobiltelefoner utgör en fara för barn" Cnews (engelsk text).
  
14 oktober 2012