Sömnproblem och elektromagnetisk strålning

 
Sömnproblem innebär inte bara att ligga vaken. Det kan också innebära att man inte sover på rätt sätt. Når man inte den djupaste sömnen kommer man alltid att vara trött, oavsett hur många timmar man sovit.
 
En fjärdedel av befolkningen har sömnproblem. Problemet är numera nästan lika stort i alla åldrar. Så var det inte för 25 år sedan (diagram 1). Den orsak som oftast nämns är stress på jobbet, men när Statistiska Centralbyrån 2004 frågade ett urval av svenska folket om det är jäktigt och stressigt på jobbet var andelen som tyckte så, ungefär lika stor som 1986-87 (diagram 2). Dessutom har sömnproblem ökat mest i de yngre åldersgrupperna, t.ex. 16-24 år där många är studerande. Vad kan det då vara som orsakar sömnproblemen idag?
 
Sömnproblem i samband med radiosändare har rapporterats nästan lika länge som radion funnits. "Redan i början av 1930-talet stod det klart att radiofrekventa (RF) elektromagnetiska (EM) fält utgjorde ett arbetsmiljöproblem", skrev tre forskare i en skrift från Arbetsmiljöverket 1979. Signalister och servicepersonal på stora kortvågssändare klagade redan då på trötthet och sömnproblem. I Electromagnetic Fields And The Life Environment från 1971 berättas också om att personal som arbetat i miljöer med mycket radiofrekvent strålning klagar på trötthet och sömnproblem.
 
Det finns flera rapporter om sömnproblem i samband med elektromagnetisk strålning från radio- och mobilsändare. En schweizisk undersökning från 1995 visade att de som inte var utsatta för strålningen från schweiziska radions kortvågssändare sov fem gånger bättre (diagram 3).
 
I den så kallade mikrovågssjukan ingår sömnproblem. Mikrovågor sänds ut från alla mobilsändare dygnet runt. I de två undersökningar av mikrovågssjukan omkring mobilsändare, som gjorts i västeuropa, har sömnproblemen minskat när strålningen minskat (diagram 4 och 5).
 
Också den trådlösa teknik många har hemma kan försämra sömnen. Den enda undersökning som gjorts där trådlösa DECT-telefoners påverkan på sömnen tas upp, visar att de som inte har DECT-telefon hemma sover bättre än de som har (diagram 6). Trådlösa larm och trådlösa datornätverk är också jämförbara med DECT-telefoner, men det finns inga undersökningar om och i så fall hur mycket de påverkar sömnen.
 
Forskarna är bekymrade över att svenska folket blir allt tröttare och sover sämre. Men elektromagnetisk strålning är höjt över alla misstankar trots att det finns ett flertal undersökningar som visar hur sömnen påverkas. Till exempel har forskare studerat hjärnvågorna med hjälp av EEG. Dessa studier visar att alfavågorna (8-12 Hz) ökar1,2. Alfavågorna kännetecknar djup avslappning med slutna ögon medan personen fortfarande är vaken. I överensstämmelse med en ökning av alfavågorna har en minskning av deltavågorna observerats2. Deltavågorna kännetecknar övergången till den allra djupaste sömnen3.
 
Forskare är som alltid försiktiga när de uttalar sig offentligt. I en litteraturstudie som är första delen i tyska strålskyddsmyndigheten BfS studier av strålningens påverkan på sömnen, beskrivs forskningsläget med fraser som "pekar på möjlig påverkan" och "påverkan kan inte uteslutas". Men Altpeter m. fl., som gjorde undersökningen som ligger till grund för diagram 3, avslutade sin rapport till det schweiziska hälsodepartementet med en uppmaning att överväga sänkta gränsvärden.
 
Se också sidan Stress på jobbet eller brist på vila?

1. Investigation of brain potentials in sleeping humans exposed to the electromagnetic field of mobile phones.
Lebedeva NN, Sulimov AV, Sulimova OP, Korotkovskaya TI, Gailus T.
 
2. Effects of mobile phone emissions on human brain activity and sleep variables.
Hamblin DL, Wood AW. En sammanställning av resultat från flera studier.
 
3. www.wikipedia.org eng. version.
Se också Sjukvårdsrådgivningen.

 

 


Diagram 1. Andel personer med sömnproblem i olika åldrar för åren 1980-81 och 2004. Vid en fjärdedel (25%) finns en horisontell linje inlagd. Mer statistik om sömnproblem. Källa: SCB ULF


Diagram 2. Jäkt och stress på jobbet håller sig tämligen konstant över åren. Andelen personer som anser att deras arbete är psykiskt ansträngande håller sig omkring 40%. Mer om detta på sidan Stress på jobbet eller brist på vila. Källa: SCB (ULF)

Diagram 3
Kontrollgruppen, som inte utsattes för strålningen från sändaren för radioprogram till utlandet, sov mycket bättre.
Altpeter m.fl.
Schweiz 1995
Diagram 4
De som bor längre bort än 300 meter från en mobilmast har färre sömnproblem än de som bor närmare än 10 meter.
Santini m.fl. 2002

Diagram 5
När strålningen från mobilsändaren minskar 10 gånger minskar också sömnproblemen.
Navarro m.fl. 2003
 
Diagram 6
En trådlös DECT-telefon strålar ständigt som en mobilmast. De som inte har en DECT-telefon hemma sover bättre.
Sussex TETRA survey 2004
   

Sömnproblem och utbrändhet
- Jag kan inte säga om det är utbrändheten som orsakar sömnproblemen eller tvärtom. Det kräver särskilda studier. Men jag har ställt mig frågan om en person med bra sömn kan bli utbränd, säger Mirjam Ekstedt vid Karolinska Institutet, som har undersökt sömnen hos utbrända.
Resultaten finns i hennes avhandling "Burnout and sleep".
Pressmeddelandet på Karolinska Institutet.
 
Att de långtidssjuka med stressrelaterade besvär sover sämre har också andra forskare på Karolinska Institutet visat.
- Just under djupsömnen utsöndras bland annat uppbyggande hormon som är viktigt för den mentala och fysiska återhämtningen. Denna uteblivna återhämtning kan vara en nyckel till utbrändhet, säger professor Torbjörn Åkerstedt som tillsammans med docent Aleksander Perski studerat problemet.
Studien gjordes med bidrag från Pensionsförsäkringsbolaget Alecta.
Pressmeddelandet hos Alecta.
 
Sömnproblem och långtidssjukskrivning
Störd sömn ökar risken för långtidssjuk-
skrivning konstateras i en undersökning delvis bekostad av Alecta. Pressmeddelandet hos Alecta.

    
2 oktober 08