Tetra och DECT

Undersökning av påverkan kring en Tetra-mast gjord av en aktionsgrupp i Sussex, England. Originalet (Kräver Acrobat Reader 5 eller senare) finns på tetrawatch.net.
Beskrivning av Tetra och vad det används till finns på sidan RAKEL, Tetra och strålning.

Sedan tidigare hade tre telefonbolag sina basstationer på platsen, men det var när en Tetrasändare startade, som många invånare blev bekymrade över ökade hälsoproblemen och störningar på TV:n.
 
Efter att alla försök att få myndigheter och ansvariga för hälsofrågor att göra en undersökning hade misslyckats, beslöt aktionsgruppen att göra en själv. Undersökningen gjordes sju månader efter att Tetra-sändaren tagits i drift.
 
Medlemmar i gruppen delade ut ungefär 1300 frågeformulär till lika många hushåll. 204 samlades in och på dessa hade 448 personer lämnat sina svar.
 
90,5% angav att de inte hade problem innan Tetra startade. Sju månader efter att Tetra startat hade den gruppen minskat till drygt 40%.
 

 

Av alla svarande, ljusblå staplar, var det nästan 60% som hade något hälsoproblem. Bland dem som hade hälsoproblem, mörkblå staplar, var sömnstörningar och huvudvärk vanligast.

 

 

DECT ger ytterligare hälsoproblem
I England liksom i Sverige är DECT den vanligaste typen av trådlös telefon. Basenheten till en sådan telefon sänder ständigt, inte bara under samtal. Därför kan DECT-strålningen dominera i de hem som har en sådan trådlös telefon. Det gör det nödvändigt att också fråga om DECT. Undersökningen visar att de som hade en trådlös DECT telefon mådde sämre än de som inte hade en sådan telefon. Bland dem med hälsoproblem och DECT uppgav 86,6% att problemen började med Tetra, medan 93,1% av dem med hälsoproblem, men utan DECT, uppgav att problemen började med Tetra. Det var alltså något vanligare att vara besvärsfri innan Tetra om man inte hade DECT-telefon.
 

 
De med DECT trådlös telefon i hemmet, mörkblå staplar, hade oftare hälsoproblem, än de som inte hade DECT, ljusblå staplar.  

 

Tetra stör radio, TV och elektronik
76,7%, eller 155 av de 204 svarande hushållen, uppgav att Tetra orsakat elektriska problem. Störningar på TV:n var vanligast, men även radio, babyvakter, datorer och billarm påverkades. Tillkallade TV-reparatörer har enhälligt pekat ut Tetra som orsaken till TV-problemen.
 

 
  Antal rapporterade störningar
 
  Elektronik
34
 
  TV
155
 
  Radio
13
 
  Bil
2
 
  Annat
5
 
 

 
 
Svårigheter med undersökningen
Som nämnts tidigare hade redan tre telefonbolag basstationer för mobiltelefoni på platsen innan Tetra startade.

  •  Vodafone GSM
  •  Vodafone 3G
  •  Hutchinson 3G
  •  mmO2 GSM

Utöver DECT-telefonerna i vissa hem och Tetra-sändaren fanns det alltså fyra källor till mikrovågsstrålning. I undersökningen påpekas därför att det är omöjligt att säga att hälsoproblemen beror på just Tetra. Det enda som pekar på det är de svarandes egna uppgifter om att problemen började sedan Tetra startade. Enda sättet att undvika detta problem är att göra en hälsoundersökning innan start av den nya sändaren och en undersökning efteråt.
 
Men en händelse pekar på Tetras betydelse. Sändaren saboterades vid ett tillfälle och sändningen låg nere under fjorton dagar. Under den tiden upphörde TV-störningarna och hälsoproblemen minskade.
 
Krävs det inte forskare för att göra en undersökning?
Jo egentligen, men eftersom ingen ville betala för en professionell undersökning hade gruppen inget annat val än att göra en själva. Alternativet hade varit att problemen förblivit odokumenterade och bara funnits som så kallade anekdotiska berättelser, som myndigheterna förklarat att de inte bryr sig om. Undersökningen försvarar sin plats genom att arbetet är väl genomfört med tanke på aktionsgruppens resurser och förutsättningar. Dessutom är den världens första och hittills enda i sitt slag.

 
5 juli 05