Rakel står för radioKommunika- tionssystem för
effektiv ledning.
 
Tetra står för terrestrial trunked radio

RAKEL TETRA och hälsorisker

Polisen i Sverige och andra "blåljusmyndigheter" ska få ett eget mobiltelefonsystem - Rakel som byggs med Tetrateknik. Tetra finns i drift hos polisen i Storbritannien och hälsoriskerna har visat sig vara ovanligt stora, både för poliserna och befolkningen. Även Storstockholms Lokaltrafik har beslutat införa Tetra som sitt nya radiosystem.
 
Tetra sänder radiosignaler i korta pulser i en takt av 17,6 per sekund. Det är sedan länge känt att ljus som blinkar 15 till 20 gånger per sekund kan framkalla anfall hos vissa epileptiker genom att informationen som sänds till hjärnan kommer i en takt som kan samverka med hjärnans egna elektriska signaler, hjärnvågorna, som man läser av med EEG.
 
Engelska regeringens oberoende expertgrupp på mobiltelefoni rekommenderar i sin så kallade Stewartrapport att frekvenser runt 16 Hz, Tetra använder 17,6 Hz, ska undvikas därför att det kan uppstå kalciumläckage i hjärnan. Detta kan starta kemiska reaktioner som kan påverka allt från minne till personlighet. Kalcium är ett ämne som kroppen själv använder för att starta olika processer.
 
Tetra används i England sedan flera år tillbaka, främst av polisen och då heter det Airwave. Engelska polisfackets tidning rapporterade redan i mars 2001 att systemet kan störa polisens utrustning för utandningsprov och hastighetsövervakning och att det kan påverka medicinsk utrustning i ambulanser och sjukhus, samt att det uppstått stor oro för hälsorisker. Nu kräver poliser att få använda vanliga mobiltelefoner istället för Tetraradio för att slippa huvudvärk, sömnproblem, yrsel och illamående, och den engelska regeringen satsar 5 miljoner pund för att studera polisernas hälsa.
 
Det engelska polisförbundet är så oroat av hälsoriskerna med Tetra att de gav en oberoende expert, Barrie Trower, i uppdrag att skriva en rapport, "The Tetra Report", om systemet. Här är en del av det han oroar sig för:

  • Hormonet melatonins goda arbete på natten kommer att minskas vilket leder till att immunförsvaret försämras.
  • Tetra kan förvärra bröstcancer hos kvinnliga poliser.
  • Användarna av Tetra kan på lång sikt få ögonskador.
  • Jag är särskilt oroad för de mycket känsliga hjärnorna och organen hos polishundar.
  • Tetra kommer att användas i områden där barn springer omkring, och det finns mycket välkända fall där pulsad strålning påverkar barn med epilepsi.
  • På grund av att Tetra påverkar hjärnvågornas betarytm kommer omdömet i krissituationer att påverkas.
  • Jag kan inte förstå hur Tetra kan vara säkert att använda.

Hela Barrie Trowers rapport finns på engelska.pdf-ikon

Runt basstationerna för Tetra har det rapporterats ovanligt många fall av cancer och hittills har två engelska poliser dött av en ovanlig cancertyp på den sida av halsen som varit närmast Tetraradion.
 
De gröna EU-parlamentarikerna kräver nu att byggandet av Tetra stoppas omedelbart med hänvisning till försiktighetsprincipen och hänvisar till rapporter om att Tetra orsakar tumörer, leukemi, och andra cancersjukdomar. Medan engelska polisförbundet är bekymrat över hälsoriskerna skriver svenska polisen på sin hemsida att Rakel kommer att ge tryggare medborgare. Rakel är namnet på polisens nya Tetraradio.
 
Den svenska Rakelkommitten beskriver inte hur de övervägt konsekvenser för miljö- och hälsa, utan skriver bara: "Som en naturlig del i kravspecifikationsarbetet har även miljö och hälsofrågorna beaktats". För hälsofrågorna hänvisas sedan till Statens strålskyddsinstitut, SSI.
 
SSI skriver på sin hemsida att strålningen inte kommer att öka med Rakel/Tetra. De räknar då inte med sändarna på basstationerna utan bara med de mobila enheterna. Eftersom Tetra är ett mobiltelefonsystem kommer basstationerna att sända dygnet runt (1440 minuter per dygn) vare sig någon använder systemet eller inte. Kalle Hellberg på Maxicom AB har loggat polisens nuvarande sändare i Borås och kommit fram till att den sänder ungefär 16 minuter per dygn. Runt basstationerna kan man alltså räkna med en mycket stor ökning av stråldosen.
 
Ett argument för Tetra/Rakel har varit att de olika delarna av räddningstjänsten inte kan prata med varann via radio, men sedan 1974 har polis, brandkår och sjukvård haft 100 kanaler på 79 MHz-bandet för gemensam kommunikation. Och det har fungerat utmärkt.
 
Tidningen The Ecologist har gjort en utmärkt beskrivning av Tetra, hälsorisker och situationen i Storbritannien.
 
Se också:
www.tetrawatch.net
www.powerwatch.org.uk
International Association of Fire Fighters
Brandmän i USA och Kanada kämpar för att slippa ha mobilmaster på brandstationer.

Rakel fördubblar risk för hjärntumör
Polistidningen
 
"Risker med Rakel dåligt utredda"
SvD 2/2 -08
 
Den första och hittills enda undersökningen av påverkan från en Tetramast
 
Brandmän i USA och Canada kräver stopp för mobilantenner på och i närheten av brandstationer
 
Så här presenterar sig Barrie Trower i "Tetra: A Critical Overview into the death of Officer Neil Dring"pdf-ikon
 
På 1960-talet utbildade jag mig på Government Microwave Warfare Establishment (ung. Regeringens institut för krigföring med mikrovågor). Jag arbetade med Underwater Bomb disposal unit (ung. Enheten för bomb-
desarmering under vatten), som använde mikrovågor.
 
Under 11 år på 1970-talet var en av mina arbetsupp-
gifter att sköta avrapporteringen av spioner inblandade i krigföring med mikrovågor. Var och hur kan jag inte gå in på eftersom det fortfarande är hemligt. Nu undervisar jag i avancerad fysik, en del matematik och lite psykologi på South Dartmoor College.
 
I september 2001 fick jag i uppdrag av Police Federation att skriva "The Tetra Report". The Tetra Report skrevs under en vecka på en säker plats med utrustning och sekreterartjänster tillhandahållna av polisen.
   12 februari 2014