Sömnproblem - förekomst

Har besvär med sömnen

Sömnproblemens förändring i olika åldersgrupper
Folkets egen uppfattning enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF).

Alla utom de äldsta sover sämre numera. Ju yngre man är desto sämre sover man jämfört med 1980. Från och med 2001 sover 16-24-åringarna nästan lika dåligt som 65-74-åringarna gjorde 1980. Det normala är annars att sömnen försämras med stigande ålder. Men numera sover var fjärde, 25%, dåligt - oavsett ålder.

Sover barnen sämst?
2003 presenterade Barnombudmannen Barn och unga berättar om stress. I den undersökningen deltog 400 barn och unga i åldern 9-16 år. 251 av dem kände sig stressade hemma och till dem ställdes frågan "Om du känner dig stressad hemma, vad tror du det beror på?" Av dem som kände sig stressade hemma valde nästan hälften, 47%, svaret "Sover för lite varje natt". Det var dubbelt så många som något av de andra svarsalternativen. Någon fråga om sömnen ställdes inte till alla i undersökningen utan bara till dem som kände sig stressade hemma. Av det totala antalet barn och unga i undersökningen var det 29% som svarade att de sover för lite varje natt. Det ger en topplacering i att sova dåligt. De som sover bäst är Födda i annat land. De som sover sämst är Födda i Sverige.

Sömnproblem bland barn och ungdomar
Procentandel av de tillfrågade som kände sig stressade hemma och som svarat att det beror på att de sover för lite varje natt.

 

 

Radiosändare, mobilmaster och trådlösa telefoner försämrar sömnen. Se sidan Sömnproblem och elektromagnetisk strålning.
   9 april 2008