Äldre telefoner förbjudna
Post och Telestyrelsen har beslutat att trådlösa analoga CT1-telefoner inte får användas efter 31december 2008. CT1-telefonerna fungerar även i fortsättningen och ger en bättre strålningsmiljö än trådlösa DECT-telefoner därför att de bara strålar under samtal. Men den som använder en CT1-telefon kan bötfällas eller få samtalen störda av mobiltelefoner.
 
"Lågstrålande" "ECO" DECT-telefoner
Det har börjat säljas trådlösa DECT-telefoner som marknadsförs som "lågstrålande" eller "ECO". Det innebär i de flesta fall att basenheten minskar strålningen när telefonen placeras i densamma. Så fort telefonen lyfts ur basenheten startar strålningen med full styrka eller något reducerad. Om basenheten betjänar två eller fler telefoner strålar basenheten alltid med full styrka även om det sitter en telefon i den. I andra fall kan strålningen från basenheten upphöra helt när telefonen inte används även om den inte sitter i basenheten. Men detta kräver särskilda inställningar och funktionen kan därför stängas av.
 
För att kontrollera strålning från trådlösa telefoner används mätare för radiofrekvent strålning.
 
Siemens
Vissa modeller av Siemens trådlösa telefoner kan göras helt fria från mikrovågsstrål-
ning när de inte används. De har ECO läge+ eller ECO Mode Plus. En lista finns på Siemens hemsida. Vilket läge som är valt visas med symbol i telefonens display.
  
ECO läge+ ECO läge eller standardläge
 
Siemens levererar inte telefonerna med ECO läge+ valt, utan det måste göras genom att välja inställningar, basstation, specialfunktioner, eko-läge+ i menyn.
 
Följande trådlösa DECT-telefoner strålar endast under samtal utan att man behöver göra särskilda inställningar:
 
Orchid
Orchid LR4610, LR4620, LR8610, LR8620
 
Enligt Vågbrytaren Stockholms åsikt är ingen trådlös teknik lågstrålande eller ekologisk. Vi anser att det enda viktiga är att basenheten bara strålar under samtal, oavsett hur många handenheter som basenheten betjänar eller om någon handenhet står i basenheten eller inte. Det ger en kraftig minskning av stråldosen i bostaden, men inte under samtal. Den trådlösa telefonen används bara för att svara i. Samtalen förs i den fasta telefonen som är det lågstrålande alternativet. I sin iver att spara ström har tillverkarna av trådlösa telefoner med reducerad mikrovågsstrålning försett dem med strömförsörjning som skapar transienter på elnätet och en försämrad elmiljö. Magnetfälten som blir följden kan man lyssna på med en vanlig radio.

 

1.gif (43 bytes)

 
Lyssna på strålningen
Strålningen från trådlösa telefoner pulserar med 100 pulser per sekund. Med lämplig utrustning kan pulserna omvandlas till ljud.

Trådlösa telefoner

"Ställ basenheten där ni inte ständigt uppehåller er, till exempel i hallen. Undvik barnkammare, sov- och vardagsrum. Ställ den inte direkt på skrivbordet."
 
Så skriver den tyska strålskyddsmyndigheten, BfS, om trådlösa DECT-telefoner. Den typ av trådlös telefon som strålar mest. BfS anser att man ska använda fast telefon.
 
En trådlös telefon är ett eget mobiltelefonsystem där laddaren för telefonen fungerar som mobilmast. Laddaren, eller basenheten som den egentligen heter, strålar även när man inte använder telefonen och slutar stråla först när man drar ur elkontakten. Det hjälper inte att ställa telefonen i basenheten eller att dra ur telefonjacket (undantag finns, se i vänstermarginalen). I närheten av basenheten är styrkan på strålningen jämförbar med att ha en eller flera mobilmaster på nära håll.
 
Trådlösa DECT-telefoner strålar mest
Det är bara digitala trådlösa telefoner av typerna DECT eller GAP som har basenheter som strålar hela tiden. En analog trådlös telefons basenhet strålar bara när telefonen används, men den typen av trådlös telefon säljs inte längre. DECT är den enda typ av trådlös telefon som säljs nu. För alla typer av trådlösa telefoner gäller att själva telefonen, luren, bara strålar under samtalet.
 
DECT-telefon jämfört med mobiltelefon
Mobiltelefonens maximala uteffekt är 8 gånger större än DECT-telefonens. Men medan mobiltelefonen minskar strålningen när avståndet till masten är litet så använder DECT-telefonen, både basenhet och själva telefonen, alltid full effekt och båda sänder lika starkt. I praktiken betyder det att en mobiltelefon som används utomhus i tätort ofta strålar mindre än en DECT-telefon. Ur strålningssynpunkt är det alltså inte bättre att använda trådlös telefon än mobiltelefon, särskilt inte om man lägger till den ständiga strålningen från DECT-telefonens basenhet. Trådlösa telefoner ger elöverkänsliga lika mycket besvär som mobiltelefoner.
 
DECT/GAP basenhet jämfört med mobilmast
I den spanska undersökningen The Microwave Syndrom: A Preliminary Study in Spain mättes strålningstätheten i försökspersonernas sovrum, omkring 150 meter från en mobilmast, till cirka 0,0011 watt per kvadratmeter. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har mätt ett 10 gånger högre värde, 0,011 watt per kvadratmeter (toppvärde), 1,5 meter från en DECT basenhet. Men eftersom strålningen avtar snabbt med avståndet från DECT-telefonens basenhet så blir genomsnittet för villan eller lägenheten ungefär som att ha en mobilmast på nära avstånd.
 
I debatten kring en tysk undersökning som visar på kraftigt ökad cancerrisk i närheten av mobilmaster har trådlösa telefoner använts som tillhygge. Landesamt für Umweltschutz (ung. miljövårdsverket) i Bayern har kallat undersökningen ovetenskaplig därför att ingen hänsyn tagits till trådlösa telefoner, som vid verkets egna mätningar, ofta har visat sig ge mer strålning inomhus än de omgivande mobilmasterna.
 
Trådlösa CT1- och CT2-telefoner strålar mycket mindre
Förutom DECT finns det två andra typer av trådlösa telefoner, som inte säljs längre. Analoga CT1 och digitala CT2. Basenheten till dessa strålar bara under samtalet. Ibland sätts ett bindestreck efter CT så CT-1 är samma sak som CT1.
 
Hur ser man skillnad på DECT, CT1 och CT2?
DECT-telefoner är ibland märkta med DECT, GAP, eller digital. GAP är en standard inom DECT så en GAP-telefon strålar som en DECT. Om telefonen är märkt digital kan det vara en CT2 som strålar mycket mindre än DECT. CT2-telefoner såldes några år i mitten på 90-talet och är mycket ovanliga. I instruktionsboken kanske det står vilken typ av telefon det är, eller vilken frekvens den använder. DECT använder 1880-1900 MHz, CT1 914 MHz och 959 MHz, CT2 864-868 MHz.
 
Hälsorisker
Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC, har klassat radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och basenheterna som "möjligen cancerframkallande". Den enda forskargrupp som i flera studier undersökt riskerna för hjärntumör på samma sätt som för mobiltelefoner är Lennart Hardells på Örebro universitetssjukhus. Någon skillnad mellan användning av mobiltelefoner och trådlösa telefoner syns inte i de studierna. Risken för hjärntumör ökar mellan 1,5 och 5,5 gånger beroende på tumörtyp och hur många timmar och år som den trådlösa telefonen använts.
 
Delstaten Salzburg i Österrikes försiktighetsvärden för strålning inomhus överskrider en DECT-telefon 11 000 gånger på 1,5 meters avstånd, se sidan Gränsvärden från högt till lågt och delstatens myndighet för hälsofrågor har därför informerat om DECT-telefoners hälsorisker:
 
"Från flera håll rapporteras att nya 'oförklarliga' fall av sömnstörningar, huvudvärk, öronsus (tinnitus) eller andra symtom kan ha samband med DECT-telefoner, och att de åter försvinner när man bryter strömmen till basenheten genom att dra stickproppen ur vägguttaget...
Även om ni har en trådlös telefon som är analog och följer standarden CT1 gäller: Med trådlösa telefoner ska man i varje fall bara ha korta telefonsamtal - eftersom man har en radiosändare vid örat. För långa telefonsamtal är den vanliga fasta telefonen fortfarande det bästa valet."
 
I Freiburg-uppropet kräver tyska läkare att DECT-standarden ska göras om för att minska strålningen och redovisar en rad hälsoproblem som de kopplar ihop med mobiltelefoni och trådlösa telefoner.
 
Bundesamt für Strahlenschutz, BfS, som är Tysklands motsvarighet till Statens Strålskyddsinstitut, anser att man inte ska placera basenheten till en DECT-telefon i barnkammaren eller sovrummet. De arbetar också för att CT1-standarden ska behållas eller att DECT-standarden görs om så att den ständiga strålningen upphör. BfS skriver detta som ett svar på en test av trådlösa telefoner i den tyska konsumenttidningen Öko-Test. Tidningen ville gå ännu längre och förbjuda DECT-telefoner av hälsoskäl.
 
Kjell Hansson Mild, forskare på Umeå universitet, säger:
- Man bör aldrig använda någon typ av trådlös telefon om man inte är absolut tvungen.
 
En engelsk aktionsgrupp undersökte påverkan från Tetra men frågade också om DECT. Deras undersökning visar att de som inte har en trådlös DECT-telefon hemma mår bättre.
 
BMW har eget gränsvärde för DECT
Den kända biltillverkaren har infört ett eget gränsvärde som är 100 000 gånger lägre än det officiella som man tidigare följt. Det nya gränsvärdet gäller hela industrigruppen BMW över hela världen. Under år 2003 genomfördes en ombyggnad av de trådlösa telefonsystemen i de tyska fabrikerna och kontoren. Bara avskärmningen av vissa basenheter kostade nästan 1 000 000 kronor.

Tekniska detaljer för DECT

Pulseffekt bas- och handenhet 0,25 watt ERP
Medeleffekt basenhet 0,01-0,125 watt ERP
beroende på antal samtal
Medeleffekt handenhet 0,01 watt ERP
Frekvensområde 1880-1900 MHz
Kanaler 10 stycken
1881,792 MHz till och med
1897,344 MHz
Kanaldelning 1,728 MHz
Multiple Access TDMA
Duplex TDD
Tidluckor per kanal 24
Tidluckornas repetionsfrekvens,
strålningens pulsning vid 0-1samtal
100 Hz

 

Schweizisk mätning
Trådlösa telefoner ger nästan lika hög stråldos som mobilmaster.

Trådlösa telefoner påverkar hjärtat.
30/3 -10
 
Läkare i Österrike uppmanar allmänheten att byta trådlösa telefoner till fasta. 19/11 -05
 
Använd fast telefon
Trådlösa telefoner strålar lika mycket som mobiltelefoner. Israels miljö- och hälsodepartement 22/7 -10.
 
Fyra gånger högre risk för hjärntumör för barn som använder trådlös telefon.
The Independent 21/9 -08.
Engelsk text.
Miljömagasinet 26/6 -09.
 
Artiklar i Aftonbladet och Expressen
Strålbomben
29/10 -06
Låt dig inte luras av en sladdlös lur
18/9 -01
Varning för sladdlösa telefoner -
strålar mer än mobiltelefoner

2/2 -99

CT1-telefoner
Tillverkare och modeller av trådlösa telefoner, som enligt Vågbytaren Stockholms kontroll eller tillverkarens uppgifter är analoga CT1-telefoner, utan ständig strålning.

Doro
Analoga CT1-telefoner efter 1999:
Doro 1600
Doro 1565
Doro 1555
Doro 1155
Audioline 12 Audioline 20
Audioline 25
Audioline 30
Audioline 35
Audioline 45
 
Telia
Focus 25
Contur 22
 
Clas Ohlson
Co/tech 3268
 
TOPCOM
Coocoon 80, 85, 95, 115.

Mer trådlös teknik för hemmet beskrivs på sidorna Babyvakt och Trådlösa nätverk.

 

26 juni 2011