Transienter - smutsig el

Transienter på elnätet är snabba och mycket kortvariga förändringar av spänningen. Slanguttrycket för sporadiskt förekommande transienter är spikar. När transienterna är mindre och ständigt förekommande talar man om smutsig el.

Transienterna följer ledningarna till andra abonnenter och sprids över elnätet. Genom transienternas snabba förlopp skapar de högre spänning i människor och driver starkare ström genom kroppen än elektricitet utan transienter1.
 
När man tänder en glödlampa och strömmen börjar flyta genom lampan sker en ytterst liten men snabb sänkning av spänningen i sladden och den elektriska ledningen till lampan. En transient har skapats. När glödlampan släcks och strömmen hindras att gå genom lampan ökar spänningen en aning men mycket snabbt. Även då skapas en transient. Transienter skapas vid hastiga förändringar av strömmens flöde.
 
En glödlampa skapar bara transienter när den tänds och släcks. Andra lampor som lågenergilampor och LED-lampor använder switchteknik som kopplar in och ur lampan många tusen gånger per sekund och vid varje in och urkoppling skapas en transient. Switchteknik används även i elektroniska transformatorer som finns i datorer, bildskärmar, TV-apparater, spisar, batteriladdare, mm. Switchtekniken skapar mycket transienter och därmed smutsig el. Transienter skapas också av dimrar vilka bryter eller kopplar på strömmen 100 gånger per sekund.
 
Även om förändringen av spänningen som exempelvis en lågenergilampa orsakar är mycket liten, blir den sammanlagda effekten av många lågenergilampor betydande.
 
Elkvalitet är ett närliggande begrepp till smutsig el men är mer inriktat på rätt spänning, mycket korta strömavbrott och bestämda övertoner.

  1. Comparison of Coupling of Humans to Electric and Magnetic Fields
    With Frequencies Between 100 Hz and 100 kHz.
    Kaune WT, Guttman JL, Kavet R.
    Bioelectromagnetics. 1997;18(1):67-76
 

Diagram ren el
Ren el Det sker inga ändringar av spänningen vartefter tiden går. Det blir ett rakt streck i diagrammet.
 

Diagram transient
Transient En snabb och kortvarig förändring av spänningen blir en spets i diagrammet. Dessa uppstår när strömförbrukare slås på eller av. Stora strömförbrukare skapar stora transienter och små mindre transienter.
 

Diagram smutsig el
Smutsig el Modern elektronik och moderna ljuskällor som LED- och lågenergilampor slås på och av elektroniskt upp till 100 000 gånger per sekund. Varje gång det sker skapas en liten transient. Transienterna från många sådana strömförbukare läggs ihop och spänningen ändras snabbt många tusen gånger per sekund. Smutsig el har uppstått.
 

Diagram transient och smutsig el
Transient och smuts Enstaka större transienter läggs ihop med många små.

Uppil    
9 oktober 2010