LED-lampor, lysdiodlampor

De flesta LED-lampor skapar snabbt varierande elektriska och magnetiska fält, så kallade transienter, och ger därför en mycket sämre elmiljö än vanliga glödlampor.

Den del i en LED-lampa som lyser kallas lysdiod och lamptypen kallas därför också diodlampor eller lysdiodlampor. LED betyder Light-emitting Diode, LED uttalas lädd.
 
En lysdiod drivs med 3 till 4 volt spänning. En LED-lampa som får 230 volt från vägguttaget eller lampsockeln måste därför innehålla en transformator. Till LED-lampor används så gott som alltid en elektronisk transformator som är mindre och billigare än en transformator med järnkärna, men som skapar snabba och mycket kortvariga förändringar av spänningen fram till transformatorn och vidare till lampan, så kallade transienter. Ju snabbare fälten ändras desto sämre, eftersom det driver starkare ström genom människor och alla andra material som leder elektrisk ström. Se sidan Ellära. Man behöver inte ha någon elektrisk kontakt med den elektriska ledningen, det räcker att befinna sig i närheten.
 
Vågbrytaren Stockholm gjorde ett enkelt test för att se hur snabbt magnetfälten omkring en LED-lampa ändrar styrka. Snabbheten mäts i mikrotesla per sekund, µT/s. En mikrotesla är en miljondels tesla. Ett högre mätvärde visar att styrkan ändras snabbare.

 
µT/s
1. Lack LED-lampa 230 volt
    Elledningen fram till
    transformatorn/stickproppen
150
1. Lack LED-lampa 230 volt
    Sladden mellan transformator
    och lampa
8000
2. Sunnan solcell/batteri
>10000
3. Osram batteri
0
4. LED-spotlight 230 volt
    Intill lampan
>10000
4. LED-spotlight 230 volt
    Längs elledningen
220
Lågenergilampa Vattenfall
Intill lampan
>10000
Lågenergilampa Vattenfall
Längs elledningen
220
Glödlampa 230 volt
Längs elledningen och intill lampan
~10
Lågenergilampan finns med som jämförelse. Glödlampan används som exempel på god elmiljö.
> betyder mer än och ~ betyder ungefär.

Lampsladden hölls mot sidan på mätaren. Drevs lampan med batteri hölls mätaren mot lampan. Vid alla tillfällen söktes det maximala utslaget på mätaren. Alla LED-lampor utom en orsakade mycket snabbare variationer i magnetfältets styrka än en 60 watts glödlampa. Det innebär att LED-lampor ger en mycket sämre elmiljö än glödlampor.
 
Elektroniska transformatorer, som i Lack LED-lampa och LED-spotlighten, drar ström från elnätet i mycket korta perioder flera tiotusentals gånger per sekund. Det skapar de mycket snabba variationerna i magnetfälten.
 
En överraskning var Sunnan från IKEA. En batteridriven LED-lampa där batterierna laddas med solceller. Magnetfälten varierade snabbare än mätaren kunde visa. Mer än 10000 µT/s. Orsaken är att lysdioderna drivs med en spänning som pulserar 500 000 gånger per sekund.
 
Osrams lilla batteridrivna LED-lampa ger däremot inga mätbara varierande magnetfält alls. Detta visar att det inte är lysdioderna som är problemet utan tekniken som förser dem med ström.
 
Vilken LED-lampa som är bra eller dålig går inte att se på utsidan. Genom att byta från lågenergilampa till LED-lampa sparar man kvicksilver och undgår den radiofrekventa strålningen från lågenergilampans lysrör. Men de magnetiska fälten är lika och störningarna från elledningarna består. Det garanterat lågstrålande alternativet är vanlig glödlampa.
 

 
Förbjudna LED-lampor
Elsäkerhetsverket har förbjudit försäljning av LED-lampor som överskrider gränserna för tillåten försämring av elmiljön. Hälften av de testade lamporna skapade för mycket transienter och fick försäljningsförbud. Även en LED-lampa som ligger under gränserna ger en sämre elmiljö än en glödlampa. Här är länk till den värsta LED-lampan.
Elsäkerhetsverket har en sida där det går att söka produkter som fått försäljningsförbud.
IKEA Lack nätdriven LED-lampa
LED-lampa 1. Lack LED-lampa från IKEA drar bara 1 watt men magnetfälten längs sladden från den elektroniska transformatorn fram till lampan varierar med 8000 µT/s. När lampan stängts av försvann magnetfälten längs sladden, men det runt den elektroniska transformatorn fanns fortfarande magnetfält som varierade med mer än 10000 µT/s.
Elektronisk transformator
Den elektroniska transformatorn till Lack LED-lampa, som gör om 230 volt i vägguttaget till 3,5 volt. Transformatorn är inbyggd i stickproppen. Magnetfältet intill transformatorn varierade med mer än 10000 µT/s när lampan var tänd och var fortfarande över 10000 µT/s när den var släckt. Magnetfälten längs elledningen till transformatorn och sladden till lampan försvann när lampan släcktes.
 
 
IKEA Sunnan solcellsdriven LED-lampa
LED-lampa 2. IKEA:s Sunnan, LED-lampa med solceller och batterier i foten. 12 timmar laddning i solen ger fyra timmar ljus. Magnetfälten intill lampan, armen och foten varierade med mer än 10000 µT/s.
 
 
OSRAM batteridriven LED-lampa
LED-lampa 3. Osram batteridriven LED-lampa. Konstruktionen gör att den inte skapar några varierande magnetfält och därför är det den enda av de testade LED-lamporna som kan konkurrera med en glödlampa. Observera att detta är den första åttkantiga modellen som inte säljs längre, den är ersatt av en rund som inte ger lika bra elmiljö.
 
 
LED-lampa 4. Spotlight med 48 lysdioder och skruvfattning som passar i vanliga lamphållare. Inbyggd i lampan finns en elektronisk transformator som skapar magnetfält som varierar med mer än 10000 µT/s vid lampan och 220 µT/s längs sladden. Lampan drar 2,7 watt.
 
 
Glödlampa
Glödlampa
Vanlig 60 watts glödlampa för 230 volt. Ungefär 10 µT/s uppmätt längs sladden till en annan lampa än den på bilden. Så låga värden som 10 µT/s är svåra att läsa av exakt med den aktuella mätaren.
 
 
Mätaren
Mätaren som användes
Ett ovanligt instrument som mäter hastigheten i magnetfältets förändring, µT/s. Just hastigheten i förändringen är avgörande för hur mycket vi påverkas. Andra mätare för magnetfält mäter inte förändringen utan den genomsnittliga styrkan i µT, som inte säger hela sanningen. Denna mätare går inte att köpa utan tillverkades i en liten serie i mitten på 1990-talet. Vågbrytaren åtar sig inga mätuppdrag.
Källor:
Wikipedia, engelska och svenska.
Uppil    
11 jun 11