Trådlösa nätverk - WLAN / WiFi


Trådlös router fungerar som accesspunkt i ett trådlöst nätverk. Routern avger hela tiden strålning i form av mikrovågor. Även när nätverket inte används.
 

I ett trådlöst nätverk finns en accesspunkt, som alltid avger strålning för att annonsera att det finns ett trådlöst nätverk att ansluta datorn till. Strålningen från accesspunkten utgörs av 10 mycket korta mikrovågspulser per sekund. Uteffekten för utrustning som ska användas inomhus är maximalt 0,1 watt, d.v.s. ungefär som en trådlös DECT-telefon.
 
Idag utrustas allt fler apparater för trådlöst nätverk enligt WiFi-standard, till exempel TV- och radioapparater, mobiltelefoner och kameror. WiFi i dessa apparater kan vara aktiverat utan att det används och i så fall sänds strålning i form av en skur pulser en gång per minut.
 
Hälsoproblem
Forskning om biologisk påverkan av WiFi har just börjat. Resultaten pekar mot negativa hälsoeffekter (se högermarginalen). Vid bedömningar av hälsorisker kan också studier av liknande strålningskällor tas med, som till exempel trådlösa telefoner, mobiltelefoner och mobilmaster. Österrikes miljömedicinare har uttalat att de väntar sig liknande hälsoproblem av trådlösa nätverk som av mobiltelefoner och mobilmaster. Den tyska Strålskyddsmyndigheten, BfS, rekommenderar att man använder konventionella kabellösningar när man kan avstå från trådlöst nätverk.
 
Strålningen från ett trådlöst nätverk liknar mest den från trådlösa DECT-telefoner för vilka strålskyddsmyndigheterna i Schweiz och Tyskland har givit ut rekommendationer för att minska strålningen.
 
Trådlöst nätverk har många namn
Tekniken för att trådlöst koppla ihop datorer i ett nätverk används i många sammanhang och döljer sig under många olika namn.
 
WLAN - trådlöst nätverk för hem, kontor, skolor eller offentliga lokaler och platser.
 
WiFi - trådlöst nätverk byggt med teknik enligt 802.11-standard. Det är den enda standard som används, så WLAN och WiFi är i praktiken samma sak.
 
Trådlös bredbandsrouter - en typ av accesspunkt. Apparat som sköter kontakten mellan bredbandsmodemet och datorerna i det trådlösa nätverket.
 
Trådlöst bredbandsmodem - en typ av accesspunkt. Apparat som sköter kontakten mellan bredbandet och en dator eller router i det trådlösa nätverket.
 
Surfpunkt - WiFi på kaféer, hotell och liknande, som ger besökarna trådlös uppkoppling till Internet. Hot spot är det engelska ordet för surfpunkt.
 
Lågstrålande alternativ
Det lågstrålande alternativet är att använda kabel. Trådlösa bredbandsmodem och routrar, som också har flera kontakter för nätverkskablar, kan ha en möjlighet att stänga av funktionen för trådlöst nätverk. Men även om den går att stänga av kan det vara så lömskt att strålningen inte upphör. Vid osäkerhet är det bäst att köpa nytt utan trådlös funktion.

Lågstrålande alternativ: Kabel. Stäng av det trådlösa nätverket om det går. Strålningen kan fortsätta fast inga datorer kan ansluta. På den här trådlösa routern kan man ha fyra datorer kopplade i kabelnätverk via fyra av de fem kontakterna för nätverkskablar. I den femte kontakten sätter man bredbandsmodemet. De svarta pinnarna är antenner.

Går trådlösa nätverket att stänga av?
För att kontrollera strålningen från routrar/accesspunkter som inte finns med i listan nedan rekommenderas mätare för radiofrekvent strålning.
 
3com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Router - Ja
Logga in på routerns hemsida. Bocken i ruten Enable Wireless Networking klickades bort och inställningarna sparades. Kontrollampan på fronten slocknade och strålningen upphörde.
 
D-Link DIR-615 Revision B2 Firmware Version 2.25 Ja
Logga in på routerns hemsida. Välj Setup, Wireless Settings, Manual Wireless Network Setup, klicka bort bocken för Enable Wireless. Istället för att klicka bort bocken kan man välja Never i listrutan till höger. Ytterligare till höger finns en knapp Add New där man kan lägga till ett eget schema när man vill att det trådlösa ska vara på. Det schemat blir ett nytt alternativ i listrutan utöver Never och Always. Strålningens styrka kan väljas genom Advanced, Advanced Wireless, Transmit Power. Skillnaden mellan High och Low är ungefär 6 gånger.
 
D-Link DSL-604+/GTA - Nej
Logga in på routerns hemsida. Bland inställningarna finns inga alternativ för Wireless Access Point. Access Control kan ställas i Disabled men det hade ingen effekt på strålningen.
 
Netgear CG3100 Wireless Cable Voice Gateway - Ja
På routerns framsida finns en fyrkantig knapp märkt med en punkt med två parenteser på var sida ((•)). Den knappen sätter på och stänger av det trådlösa nätverket. Under knappen finns en liten grön lampa som är släckt när det är avstängt. Då har också strålningen upphört.
Det finns också en krångligare väg. Logga in på routerns hemsida.Välj Wireless Settings under rubriken Setup i menyn till vänster på sidan. Klicka bort bockarna för Enable Wireless Access Point och Enable SSID Broadcast. Klicka på knappen Apply längst ner på sidan.
 
Netgear MR814v2
- Nej
Logga in på routerns hemsida. Bocken i rutan Enable Wireless Access Point klickas bort och inställningarna sparas. Under Router Status anges då Wireless Access Point som Off och kontrollampan på fronten slocknar, men strålningen fortsätter även sedan routern startas om.
 
Netgear WNDR4500 - Ja
På routerns framsida finns en fyrkantig knapp märkt med en punkt med två parenteser på var sida ((•)). Den knappen sätter på och stänger av det trådlösa nätverket. På framsidan finns en grön lampa märkt 2.4 GHz och en blå märkt 5 GHz, när de lamporna är släckta har strålningen upphört.
Det finns också en krångligare väg. Logga in på routerns hemsida.Välj fliken Grundläggande och klicka på bilden Trådlöst. Klicka bort bockarna i i rutorna Aktivera trådlös routerradio för både 2,4GHz och 5GHz. Klicka sedan på den gröna knappen Tillämpa.
 
Netgear WNR2000v2 - Ja
På routerns baksida finns en mycket liten svart rund knapp märkt Wireless On/Off. När den blå symbolen för trådlöst nätverk på routerns framsida har slocknat har också strålningen upphört.
Det finns också en krångligare väg. Logga in på routerns hemsida.Välj Wireless Settings under rubriken Advanced i menyn till vänster på sidan. Klicka bort bockarna för Enable Wireless Router Radio och Enable SSID Broadcast. Klicka på knappen Apply längst ner på sidan.
 
Netgear WNR834Bv2 - Ja
Logga in på routerns hemsida.Välj Wireless Settings i menyn till vänster på sidan. Klicka bort bockarna för Enable Wireless Radio och Enable SSID Broadcast. Klicka på knappen Apply. När den blå symbolen för trådlöst nätverk på routerns framsida har slocknat har också strålningen upphört.
 
Thomson TG585 v7 - Ja
Knappen på framsidan med symbolen för trådlöst nätverk används för att ansluta nya enheter till nätverket genom WiFi Protected Setup. För att stänga av det trådlösa nätverket måste man gå in på routerns hemsida. Klicka på Wireless under rubriken Hemmanätverk. Klicka sedan på Konfigurera uppe till höger. Klicka till sist bort bocken för Gränssnitt aktiverat. När lampan vid Wireless på routern inte lyser har också strålningen upphört.
 
ZyXEL P-2602HWT-F1 - Ja
Ingen inloggning på routerns hemsida behövs. Den grå knappen märkt WIRELESS ON/OFF sätter på och stänger av strålningen. När kontrollampan märkt WIRELESS är släckt är strålningen avstängd. Knappen kan behöva hållas in flera sekunder och flera gånger för att det ska fungera.
 
ZyXEL P-2812HNU-F1 - Ja
Ingen inloggning på routerns hemsida behövs. Den blå knappen märkt WIRELESS sätter på och stänger av strålningen. När kontrollampan märkt WIRELESS är släckt är strålningen avstängd.
 

Tekniska detaljer för 802.11b/g

Pulseffekt 0,1 watt EIRP
Frekvensområde 2400-2482,5 MHz
Kanaler 13 i Europa utom Frankrike och Spanien
2412 MHz till och med 2472 MHz
Kanaldelning 5 MHz
Bandbredd 22 MHz
WLAN
Wireless Local Area Network
 
WiFi
Trådlöst nätverk byggt med teknik som följer någon 802.11-standard.
802.11b 2,4 GHz och 11 Mbit överförings-
hastighet.
802.11g 2,4 GHz och 54 Mbit överförings-
hastighet.
802.11a 5-6 GHz och 54 Mbit överförings-
hastighet.
802.11n 2,4 och 5-6 GHz. Upp till 600 Mbit överförings-
hastighet enligt specification.
802.11 IR
Infraröd strålning. 2 Mbit överförings-
hastighet.

Undvik
WLAN/WiFi
I Frankrike är det lag på att införan-
det av digital informationsteknik i skolorna ska göras så att trådbundna anslutningar främjas.
I bakgrunden till lagen pekas på ett växande antal vetenskapliga studier som visar på hälsorisker med elektromag-
netiska fält och att det osäkra läget kräver försiktighet. Det är särskilt viktigt att försiktig-
hetsprincipen tillämpas när det gäller barn.
Franska Nationalför-
samlingen
REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)
AMENDEMENT N°163

(på franska).
 
Tyska strålsäker-hetsmyndigheten, BfS, rekommenderar att man använder kabelnätverk m. m. Finns på slutet.
(På tyska)
 
Europarådet för mänskliga rättig-
heter
uppmanar regeringarna att välja nätverk med kabel i skolor och klassrum.
 
Gränsvärdena otillräckliga
Den schweiziska mobiloperatören Swisscom AG har patent på WiFi som stänger av strålningen när inga data överförs. Swisscom hänvisar till forskning som visar skador på arvsmassan och skriver att gränsvärden och riktlinjer inte kommer att räcka till när strålningen ökar.
Patentansökan WO/2004/075583
 
Spermier
Användning av bärbara datorer kopplade till internet med trådlöst nätverk gör spermier mindre rörliga och skadar DNA. PubMed.
 
Forskning om påverkan
Sammanställning av den forskning som börjat komma igång om biologisk påverkan av WiFi.
Allmän samman-
ställning hos WiFi in Schools Autralia och mer specifikt om WiFi hos WiFi in Schools UK.
(på engelska)
 
Huvudvärk
Trådlösa nätverk på Nationalbiblio-
teket i Paris stängda efter att personalen fått huvudvärk.
Business.dk
21/12 -07.
Fyra bibliotek i Paris har stängt av sina trådlösa nätverk.
The Connexion.
4/6 -08.
 
Experiment du kan göra själv:
missväxt
Krasse som såddes intill en router grodde inte, växte dåligt eller dog. Niorna hade svårt att koncen-
trera sig i skolan och beslöt att göra ett experiment.

Mobilt bredband
= mobiltelefon

Mobilt bredband använder mobilnäten och datorn strålar därför som en mobiltelefon.

Mer trådlös teknik för hemmet beskrivs på sidorna Babyvakt och Trådlösa telefoner.
 
   24 mars 2019