Mobilt bredband

Mobilt bredband betyder internetuppkoppling via mobilnätet. Istället för en mobiltelefon används ett modem som kopplas till en dator. En dator med modem för mobilt bredband utsätter därför användaren för strålning som är jämförbar med att använda mobiltelefon. Strålningen från bredbandsmodemet är dock mer sporadisk.
 
Inom begränsade områden utomhus, på kontor och i hemmen, finns WLAN/WiFi trådlösa nätverk med liknande strålning som vid mobilt bredband men dessutom med en ständigt strålande basstation/accesspunkt i den omedelbara närheten.
 
Det lågstrålande alternativet är internetuppkoppling via kabel, eller att man planerar arbetet så man sparar i datorn det man behöver när internetuppkoppling saknas.
 
Se också sidan Mobiltelefoner.

 
   23 december 2007