Mätare för elektromagnetiska vågor - strålning

 
Mobiltelefoner har en mätare för signalstyrkan från den mobilmast som mobilen är uppkopplad mot just då. Men för att mäta strålning från övriga källor behövs en mätare. Här beskrivs två strålningsmätare som ger valuta för pengarna och är enkla att använda.

Cornet ED-7, TES-92, Vad man mäter
 
Cornet ED-7 är billigast och enklast. Slå på mätaren, vrid upp ljudvolymen på max, är mätaren tyst ligger strålningsnivån under den normala i tätort och det finns ingen trådlös telefon eller trådlöst nätverk, så kallat WiFi, i den omedelbara närheten. Det kan ändå gå bra att surfa trådlöst och använda mobil eller trådlös telefon. Mätarna av denna typ, som mäter allt samtidigt, är inte känsligare än så utan kräver stark strålning för att reagera.
 
Strålningen är oftast modulerad genom pulsning och variationer i styrka. Mycket av denna modulering finns inom det hörbara området så att det kan bli till ljud i en högtalare. Det tickar, tjuter och fräser på ett sätt som är karaktäristiskt för den teknik som sänder ut strålningen. På så sätt går det att i många fall höra vilken som är starkaste källan. En värdefull funktion, men som kräver övning för att bli riktigt användbar.
 
De flesta mätare har en antenn som är blind i någon riktning och mätaren måste vridas och lutas för att hitta maxvärdet. Ett undantag är TES-92 som mäter i tre riktningar och därför kan lägga ihop strålning som kommer från alla håll. Den metoden ger en riktigare bild av den strålning som träffar en människa.
 
Men TES-92 saknar högtalare eller andra möjligheter att identifiera källan. Den måste synas för att man ska veta vilken det är.
 
Lampor eller siffror?
I den enkla Cornet ED-7 är det så att säga raka rör mellan antennen och lamporna. Det betyder att pulserande strålning, som från trådlösa nätverk, också kan få lamporna att blinka. Man inte bara hör pulserna, man kan se dem också om de är långsamma. Snabbt pulserande strålning syns genom att en eller flera lampor lyser svagare. Den direktheten saknas i alla mätare som presenterar ett siffervärde. Siffrorna i teckenfönstret uppdateras ungefär två gånger per sekund.
 
Noggrannhet
En mätare som alltid visar minst hälften och inte mer än dubbelt mot det verkliga värdet anses som mycket bra. Att strålningens intensitet kan bli 10 gånger svagare eller starkare bara man flyttar mätaren några decimeter är helt normalt. Det är skillnaden mellan olika platser och vilken effekt eventuell elsanering har som är det viktiga att mäta. Om man alltid använder samma mätare spelar noggrannheten mindre roll. De korta pulserna från trådlösa nätverk, 3G-master och radar har de flesta mätare svårigheter med och visar för lite.
 
Toppvärde och medelvärde
Om strålningen kommer i pulser säger erfarenheten att det är viktigast att mäta strålningens styrka i pulserna, det så kallade toppvärdet. Medelvärde betyder att pulserna jämnas ut över tiden så att mätvärdet blir lägre. Både ED-7 och TES-92 mäter toppvärde men för att TES-92 ska visa det måste man välja max med knappen MAX/AVG. Den håller då också kvar det uppmätta maxvärdet.
 
Vad klarar mätarna att mäta?
Strålning är elektromagnetiska vågor och antalet vågor som mätaren tar emot varje sekund kallas i sin tur för frekvens. Vågorna får inte vara för få eller för många för att mätaren ska kunna mäta fältstyrkan. Vad mätarna då kan mäta anges som ett frekvensområde, till exempel 50 MHz till 3000 MHz för TES-92 eller 300 MHz till 3000 MHz för ED-7. I praktiken betyder det att det går att mäta strålningen från viss typ av trådlös teknik men inte från annan.

 
ED-7
TES-92
Babyvakter, leksaker*    
FM-radio
Tetra / Rakel
TV
Mobiltelefoner
Mobilmaster
Trådlös telefon DECT
Mobila bredband
Nätverk, WiFi / WLAN
Bluetooth
Mikrovågsugnar
*En del trådlösa babyvakter och många radiostyrda leksaker går inte att mäta medan andra går.

Test
I en enkel mätning jämfördes de billiga mätarna med ett mätinstrument av god kvalitet och med hög noggrannhet, Gigahertz Solutions HF59B med rundupptagande antenn. En kombination som kostar nära 15000 kr.

 • När strålningen huvudsakligen bestod av en kombination av mobilmaster, radio och TV gav alla mätarna ungefär samma mätvärde.
 • Vid strålning från trådlöst nätverk visar de billiga mätarna ungefär fyra gånger för lite (toppvärde mättes).
 • Om man håller den mot örat ger högtalaren i ED-7 nästan lika mycket information som den i HF59B. TES-92 saknar ju högtalare.
 • ED-7 saknar låsning av maxvärde. Ett vanligt mätförfarande är att mätaren ställs i läget max låsning (peak hold) och förs runt till en mängd olika lägen inom en kub med några decimeters sida. Därefter avläses det sparade maxvärdet. Det är enklaste sättet att få någorlunda lika mätvärden vid upprepade mätningar på samma plats.

 

 

Cornet ED-7 Mätare för elektromagnetiska vågor - strålning
 
Cornet ED-7. Strålningens pulsning och variationer i styrka spelas upp i en högtalare. Strålningen mäts i 9 steg från 0,0018 mW/m2 till 180 mW/m2. Lampan för 0,0018 mW/m2 lyser alltid och nästa lampa för 0,06 mW/m2 tänds vid 0,01 mW/m2. Antennen sitter längs övre halvan av mätarens vänstra sida som då inte ska täckas av handen när man mäter. Även om man senare köper en mer avancerad mätare försvarar denna sin plats därför att den är så liten att den ryms i alla fickor och alltid kan vara med.
Pris c:a 550 kr.

Tyvärr tillverkas inte Cornet ED-7 längre, utan billigaste mätaren från samma tillverkare är ED78S för tredubbla priset. Men då kan den spara det uppmätta maxvärdet och en del annat.
Tillverkarens hemsida cornetmicro.com
 
 
 
TES-92 Mätare för elektromagnetiska vågor - strålning
 
TES-92. Frekvensområde 50-3500 MHz. Den mäter allt som Cornet ED-7 mäter plus FM-radio. Den ger ett mätvärde i siffror och har låsning av maxvärde. Mätning görs i tre riktningar vilket ger en riktigare bild av strålningen som träffar en människa och mätaren behöver inte riktas åt olika håll vid mätning, bara föras runt. Tre antenner sitter i den gula bollen. Strålningens styrka kan visas som fältstyrka i millivolt per meter eller mikroampere per meter, eller som intensitet i mikrowatt per kvadratcentimeter eller mikrowatt per kvadratmeter. När mikrowatt per kvadratmeter är valt växlar mätaren själv till milliwatt per kvadratmeter när strålningen blir tillräckligt stark. Tyvärr laddas batteriet på 9 volt ur på några månader när mätaren inte används och den saknar högtalare. Batteriet går lätt att koppla loss och förvara i mätaren eller i den medföljande förvaringsboxen. Mätaren börjar ge tillförlitliga värden vid 1 µW/m2 eller 20 mV/m. Så säger också den tryckta handboken medan hemsidan anger 38 mV/m eller 4 µW/m2.
Pris c:a 1500 kr med fri frakt inkl tull och expeditionsavgift, annars c:a 1700 kr från aliexpress.com (Kina) eller c:a 2000 kr i Sverige.
Tillverkarens hemsida tes-meter.com

 
Alternativ mätare till liknande pris och med samma specifikationer är TM-195. Ej testad.
Tillverkarens hemsida tenmars.com

 

Vad man mäter

 
Våglängd och frekvens

Strålning är elektromagnetiska vågor som rör sig med ljusets hastighet. Är vågorna kortare hinner fler passera på en sekund. Hur många vågor som passerar kallas för frekvens och mäts i hertz (Hz). Olika trådlösa apparater använder vågor med olika våglängd och därmed olika frekvens.

Fältstyrka

En elektromagnetisk våg består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det vanligaste är att man mäter styrkan på det elektrisk fältet, volt per meter.

 • Volt per meter (V/m).
  Används vid extremt stark fältstyrka.
 • Millivolt per meter (mV/m).
  En tusendels volt per meter motsvarar den fältstyrka som myndigheter och organisationer brukar kräva för att trådlös teknik ska fungera bekvämt och billigt.
 • Decibelmikrovolt per meter (dBµV/m).
  Används i tekniska sammanhang. Samtidigt brukar också fältstyrkan kallas för signalstyrka.

Effekttäthet

Vet man den elektriska fältstyrkan går det att räkna ut hur mycket energi strålningen överför. Antalet watt som sprids över en yta ger intensiteten, den så kallade effekttätheten.

 • Watt per kvadratmeter (W/m2).
  Extremt stark strålning som förmår värma upp materia.
 • Milliwatt per kvadratmeter (mW/m2).
  En tusendels watt per kvadratmeter. Vanlig effekttäthet i tätorter och nära trådlös teknik.
 • Mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2).
  En miljondels watt per kvadratmeter är den lägsta effekttäthet som billiga strålningsmätare kan mäta.
 • Nanowatt per kvadratmeter (nW/m2).
  En miljarddels watt per kvadratmeter. Trådlös teknik fungerar utan problem.

Omvandling

De enheter som är markerade i fetstil är de som oftast används. 60 dBµV/m är lika med 1 mV/m, 0,0027 µW/m2 och 2,7 nW/m2. Tabeller för omvandling finns på sidan Tabeller.

Försiktighetsprincipen

Hur stark strålning man väljer att exponeras för är ett personligt beslut där risker vägs mot möjligheterna att skapa en bättre strålningsmiljö. Vägledning finns på sidorna Gränsvärden, Rapport från Bamberg och Minsta möjliga strålning.

Uppil    
29 september 2012