Tabeller

Tabellerna för omvandling av fältstyrka och effekttäthet går från gränsvärdet för 3G, 10 W/m2 ner till de nivåer där tekniken slutar att fungera. Olika enheter är mer eller mindre lämpade för att ange hög och låg effekttäthet. Antingen blir det väldigt stora tal eller bara nollor. Därför saknas vissa mått på effekttäthet i tabellen för den högsta effekttätheten upp till gränsvärdena. Den som undrar varför man använder dB får detta illustrerat i tabellerna. Det är bara med dB som man med tre siffror kan ange effekttäthet eller fältstyrka från max till minimum.
 
Om omvandlingen inte stämmer med uppmätta värden
Mätvärden för fältstyrka, t ex dBµV/m, används ofta av tekniker som bara är intresserade av signalstyrkan från en sändare för att se om tekniken fungerar. Därför är det vanligt att dBµV/m avser en sändare medan mätvärden för effekttäthet, t ex µW/m2 ofta avser flera sändare tillsammans. Fältstyrkor från flera olika sändare kan inte adderas, men det kan däremot effekttäthet. Ett uppmätt värde för effekttäthet på en viss plats kan därför vara högre än om man mäter fältstyrkan på samma plats och sedan omvandlar till effekttäthet.

dBµV/m
dBµV/m är mycket praktiskt när man lärt sig använda det och behovet är antagligen störst att omvandla från dBµV/m till något annat. Därför har tabellerna dBµV/m i kolumnen längst till vänster.
 
Tabellen 120-156 dBµV/m
Vid 156 dBµV/m ligger SSIs riktvärde för 3G, 10 W/m2. Fältstyrkor på 120 dBµV/m hittar man i närheten av sändare. Till exempel två meter från den kombinerade laddaren och basenheten till en trådlös DECT-telefon.
 
Tabellen 0-120 dBµV/m
Omvandling till V/m, µA/m, dBm/m², W/m², mW/m², µW/m² och nW/cm²
En normal fältstyrka för radio, TV och mobiltelefoni är omkring 60 dBµV/m. 58 dBµV/m är Post- & Telestyrelsens, PTS, krav för att platsen ska anses vara täckt med den vanliga mobiltelefonin GSM. 3G fungerar med lägre fältstyrkor och kravet från PTS är 50 dBµV/m. När mobiloperatörerna har testat har de funnit att 3G-mobilerna fungerar bra med fältstyrkor på 36 dBµ/m från basstationen. Den absoluta undre gränsen ligger annars vid 20 dBµV/m.
 
Tabellen 0-120 dBµV/m med pW/m²
Omvandling till µV/m, µA/m, dBm/m², µW/m², nW/m² och pW/m²
Vill man inte vänja sig vid dB kan man behöva lära sig räkna i biljondels Watt per kvadratmeter, pW/m2. Se också sidan Enhetsprefix.
 
dBm till Watt
Sändareffekter räknas ofta i dBm. Så också ibland i utdrag från Post- & Telestyrelsens Frekvens och Tillståndsregister.