Decibel dB dBm dBW

Decibel (dB) används när man vill ange förstärkning eller försvagning i förhållande till en bestämd utångspunkt. Fördelen med dB är att mycket stora eller mycket små tal kan skrivas utan att använda en massa nollor. Och det går att räkna plus och minus istället för gånger och division för att ta reda på hur många gånger starkare eller svagare något är.
 
Bel
En bel representerar en skillnad på 10 gånger. Varje bel som läggs till representerar ännu en skillnad på 10 gånger. 1 bel betyder 10 gångers skillnad. 2 bel 10 gånger 10 = 100, 3 bel 10 gånger 10 gånger 10 = 1000 gångers skillnad och så vidare.

Decibel dB
En bel är en ganska stor enhet så det är bekvämare att räkna med decibel som är en tiondel så stor. 30 dB motsvarar alltså 3 bel och 120 dB 12 bel. Se också sidan om enhetsprefix.
 

 
Huvudräkning med dB
Som tidigare visats innebär 30 dB en skillnad på 1000 gånger. Så här räknar man i huvudet. dB-värdet på 30 divideras med 10 för att få antalet bel, som i sin tur anger hur många gånger talet 10 ska multipliceras med sig själv. Eller enklast, dividera 30 med 10 så fås antalet nollor som ska stå efter ettan. 20 delat med 10 ger två nollor efter ettan.
 
Skillnaden mellan 23 dB och 53 dB är 30 dB. 53 dB är då 1000 gånger starkare eller större än 23 dB. Fler dB-värden som är användbara och lätta att komma ihåg visas i tabellen till höger.
 
Decibel är alltid en jämförelse och vid 0 (noll) dB finns det som ligger till grund för dB-skalan. Det kan vara det svagaste ljud en människa uppfatta som har styrkan 1, eller något annat men det har alltid värdet 1. För att beskriva skillnaden mellan tal mindre än 1 används negativa dB-värden. -30 dB innebär att något är 1000 gånger mindre än 0 dB. En tiondel gånger en tiondel gånger en tiondel är en tusendel eller 0,001. Skillnaden mellan -12 dB och -32 dB är 20 dB eller 100 gånger.
 
Omvandla till och från dB med miniräknare
Ska man omvandla till och från dB kommer man inte förbi logaritmerna. Här används logaritmer med basen 10. 10·10·10 kan skrivas som 103. Logaritmen för talet tusen är 3 som då motsvarar 3 bel. 3 bel är 30 tiondels bel, alltså 30 dB. Logaritmen för talet 132 är 2,12 som multipliceras med 10 och blir 21,2 dB.
 
För att omvandla från dB börjar man med att dividera dB-värdet med 10. 18 dB blir 1,8 därefter upphöjs 10 med 1,8 och resultatet blir 63.
 
Effekt, dBm dBW
För att kunna ange storlek med dB och inte bara en förstärkning, jämför man med en bestäm storlek. Bokstaven efter dB anger vad man jämför med. dBm betyder en milliwatt, en tusendels Watt (mW). En mW får dB-värdet 0. Positiva dB-värden betyder att storleken är större än en mW och negativa att storleken är mindre än en mW. dBW fungerar på samma sätt men man jämför med en W.
 
Vad blir 24 dBm i W? 24 delas med 10 och blir 2,4. 10 upphöjs med 2,4 och det blir 251. Svaret är nu i milliwatt och divideras det med 1000 blir det 0,251 W. Alltså en kvarts Watt.
 
Vad blir 0,251 W i dBW? Logaritmen för 0,251 är -0,6. 0,251 W är ju mindre än 1 W som jämförelsen görs med. Logaritmen multipliceras med 10 för att få dB-värdet -6 dBW.
dB- 
värde
 
 Skillnad
60 
 1 000 000
50 
 100 000
 40 
 10 000
30 
 1000
20 
 100
10 
 10
 8
 4
 2
 1
   9 september 2012